Återvinning av förpackningar i Finland

Förpackning av produkter kräver material vars tillverkning kräver energi. Skulle det inte vara bättre för miljön om vi inte alls packade produkter?

Det stämmer inte helt. Förpackningen spelar en viktig roll. Den skyddar produkten mot miljön och miljön mot produkten.

 

Om en produkt går sönder eller förstörs på vägen, uppstår onödigt svinn. Dessutom går energi och material som används i tillverkningsprocessen förlorade. Därigenom uppstår mer avfall och skada för miljön.

 

De producentansvariga företagen svarar för kostnaderna för återvinning av förpackningar. Förpackningsmaterial som kommit in på den finländska marknaden tillsammans med produkterna ska användas för att tillverka nya produkter – dvs. de ska återvinnas.

 

I Finland har återvinningen av förpackningar varit framgångsrik. År 2020 återvann de producentansvariga företagen 61 procent av de förpackningar som uppstår i Finland.

 

Men återvinningsprocenten kan ytterligare förbättras. Låt oss ge förpackningarna ett nytt liv – vi hjälper till.

Pakkausikonit

Läs mer

Mer >

Ge respons

Vill du ge respons om en Rinki-ekopunkt, föreslå att där samlas in plastförpackningar eller vill du ha en helt ny Rinki-ekopunkt? Finns det något vi kan göra bättre? Du kan behändigt ge respons här.

Följa oss