Producentansvaret för förpackningar utvidgas till företag av alla storlekar – Har ditt företag producentansvar?

Producentansvarsdefinitioner för förpackningar förändras i början av 2024. Ta reda på om ditt företag har producentansvar och hur ansluter man sig till en producentsammanslutning!

Auktor: Rinki Publicerad: 02.11.2023
Ihminen kantaa erilaisia pakkauksia.

Producentansvaret för förpackningar gäller företag av alla storlekar från början av 2024. Förr hade bara sådana företag producentansvar i Finland vars omsättning var minst en miljon euro. Genom att häva omsättningsgränsen kommer ungefär 30 000 företag, som förr inte hade producentansvar, att ta del i förpackningsåtervinningskostnader av produkterna de släppt ut på marknaden.

Vem är förpackningsproducent?

Producentansvaret för förpackningar gäller företag som förpackar i Finland, importerar förpackade produkter eller säljer sina produkter till användare i Finland på distans. Företaget ansvarar för sina förpackningar även när förpackningsaktiviteten eller logistiken har utkontrakterats till ett annat företag.

I 2024 förändras definitionen av förpackningsproducent för så kallade service- och odlarförpackningar. I fortsättningen kommer producent för dessa förpackningar att vara tillverkaren av förpackningen eller importören i stället för fyllaren av förpackningen.

Exempelvis producenten för en kaffemugg köpt som take-away i ett kafé eller klädaffärens papperskasse köpt till nya jeans anses vara tillverkaren eller importören, om inte affären som använder förpackningarna själv tillverkar eller importerar dessa förpackningar. Med den nya definitionen lättas producentansvaret för de som använder service- eller odlarförpackningar, oftast små företag.

Kontrollera här om producentansvaret gäller ditt företag.

Vad betyder producentansvar för förpackningar?

Producentansvaret betyder att företaget har ansvar för hela livscykeln av produkterna som det släppt ut på marknaden. Producentansvaret är en lagstadgad plikt för företag och dess tillämpning övervakas av Birkalands NTM-central som övervakande myndighet.

Meningen är att producentansvaret styr företag mot bättre design av lättare återvinnbara förpackningar med mindre material eller miljövänligare material. I förpackningsförordningen bestäms återvinningsmål till varje förpackningsmaterial och det är en gemensam sak till både producentansvariga företag och producentsammanslutningar att nå målen!

Hur sköts producentansvaret för förpackningar?

Producentansvaret sköts genom att företaget ansluter sig till en producentsammanslutning och därigenom överförs producentansvaret till producentsammanslutningen. Det finns två producentsammanslutningar inom förpackningsbranschen: Sumi Oy och Finlands Förpackningsproducenter Ab.

RINKI sköter på uppdrag av producentsammanslutningarna insamlingen av förpackningsuppgifter, ekopunktnätverket och rådgivning om sortering till konsumenter.

Företag ansluter sig till en producentsammanslutning genom att ingå ett avtal med den valda producentsammanslutningen. Det är nu ännu lättare att ingå avtalet eftersom det kan göras snabbt på RINKIs webbsidor.

Är omsättningen i ditt företag under en miljon? Förpackar ni eller importerar ni förpackade produkter till den finska marknaden? Anslut företaget till producentsammanslutningen!

Anslut dig till producentsammanslutningen!

Det finns två producentsammanslutningar inom förpackningsbranschen: Sumi Oy och Finlands Förpackningsproducenter Ab.

Du kanske är intresserad av

Nyaste artiklarna >