Prislistor

Det producentansvariga företaget återvinningsavgifter enligt förpackningsmaterial som fastställts av den producentsammanslutning som företaget valt och som Rinki fakturerar företagen och överför till producentsammanslutningen. Utöver återvinningsavgifterna har företagen i 2023 betalt en engångsmässigt RINKI anslutningsavgift och en årlig kundavgift som RINKI fakturerat bemyndigad av producentsammanslutningarna. Detta förändras i början av 2024.

Kundavgifterna och återvinningsavgifterna för förpackningar baserar sig på prislistan och de förpackningsmängder som företaget använt under det föregående året och som företaget rapporterar till Rinki.

De återvinningsavgifter som Rinki fakturerar täcker återvinningen av de förpackningar som företaget släppt ut på den finländska marknaden samt insamling av konsumentförpackningar i Finland. Insamling av förpackningsavfall från företagets fastighet ingår inte i avgifterna.

Med återvinningsavgifterna täcker man:

  • Det nätverk av terminaler för mottagning av förpackningsavfall från företag och nätverket av ekopunkter för konsumenter
  • Transport av material från terminaler till behandlingsanläggningar
  • Återvinning till nya produkter eller som råvaror för nya produkter

Om ett företags materialgruppsspecifika återvinningsavgift överstiger 10 000 euro fakturerar Rinki den i två lika stora poster så att den senare förfaller till betalning 120 dagar efter fakturadatumet, dock senast den 31 oktober. På avgifterna tillkommer moms.

Vi strävar inte efter vinst

Du vet väl att Rinki och producentorganisationerna inte är vinstdrivande? De avgifter som betalas av de producentansvariga företagen går uteslutande till återvinning av förpackningar.

Prislistor

Avgifterna som tillämpas i 2024 fastställs enligt återvinningsavgiftslistan av den producentsammanslutning med vilken företaget har avtal. Producentsammanslutningen samlar in en engångsmässig registreringsavgift och årligen en företagstjänstavgift.

Nuvarande kunder som sade upp avtalet innan 30.6.2022 och nya kunder:

  • Priserna som tillämpas 2023 beror på prislistan av den producentsammanslutningen med vilken företaget ingår ett nytt avtal.
  • Vid anslutning betalar företaget en engångsavgift för Rinki anslutning och en årlig kundavgift, som finns i separat prislista.

Nuvarande kunder som inte har sagt upp avtalet innan 30.6.2022:

  • Återvinningsavgift 2023 för plastförpackningar är priset som meddelats av Sumi Oy och för de andra fyra förpackningsmaterial (trä, pappersfiber, glas och metall) priset som meddelats av Finlands Förpackningsproducenter.
  • Vid anslutning betalar företaget en engångsavgift för Rinki anslutning och en årlig kundavgift, som finns i separat prislista.

För att underlätta jämförelse, finns också återvinningsavgifterna 2022 i tabellen. År 2022 priser är återvinningspriser av de materialspecifika producentsammanslutningarna.

Finlands Förpackningsproducenter Ab

Finlands Förpackningsproducenter Ab:s (FFP) aktuella prislistan är nedan. Prislistan 2024 hittar du här.

FFP prislista 2024 >
Sumi Oy

Sumi Oy:s aktuella prislistan är nedan. Prislistan 2023 hittar du här.

Prislista 2024 >
Rinki kundavgifter 2023

Prislista 2023 finns här. RINKI fakturerar inte längre en anslutningsavgift efter 2023 och registreringsavgifterna 2024 finns med i producentsammanslutningarnas egna prislistor ovan.

Rinki kundavgifter >
Dröjsmålsavgift för förpackningsuppgifter och uppskattningsfaktura 2023

Enligt avtalsvillkoren ska ett kundföretag årligen anmäla till RINKI Ab de förpackningsmaterial och förpackningsmängder som företaget har använt för förpackning av produkter som de levererat till marknaden eller som de importerat med sina produkter. Förpackningsuppgifterna för 2022 ska anmälas senast 28.2.2023.

Anmälan om förpackningsuppgifter är mycket väsentligt med tanke på hur producentansvarssystemet fungerar, eftersom det inverkar direkt på finansieringen och faktureringen av systemet samt dess verksamhet.

RINKI fakturerar inte längre en dröjsmålsavgift efter 2023. Förseningsavgiften för förpackningsredovisning finns med i producentsammanslutningarnas egna prislistor ovan.

Om företaget lämnar in uppgifterna för 2022 efter 28.2.2023, debiterar RINKI Ab en dröjsmålsavgift för förpackningsuppgifterna.

  • Om förpackningsuppgifterna lämnas in i mars, är dröjsmålsavgiften 15% av kundavgiften.
  • Om förpackningsuppgifterna lämnas in i april, är dröjsmålsavgiften 30% av kundavgiften.
  • Om förpackningsuppgifterna lämnas in 1.5. eller senare, är dröjsmålsavgiften 50% av kundavgiften.

 

Om företaget inte har lämnat in sina förpackningsuppgifter för 2022 senast i slutet av maj 2023, fakturerar RINKI Ab utöver ovan nämnda dröjsmålsavgift dessutom en uppskattningsfaktura. Fakturan baserar sig på de förpackningsuppgifter som RINKI Ab har tillgång till.

Några frågor?

Rinkis kundservice hjälper.