Välkommen till Rinkis sorteringsskola!

Vi ska tillsammans se till att förpackningar återvinns.

Nästan alla produkter är förpackade i förpackningar. Förpackningen skyddar produkten från omgivningen och även miljön från produkten.

Tomma förpackningar måste naturligtvis återvinnas. Då kan de användas som råvara för tillverkning av nya produkter, vilket sparar energi och naturresurser samt bekämpar klimatförändringen. Sortering och återvinning är en del av hållbar konsumtion, en ekogärning av oss alla i vardagen.

Men vet du hur använda förpackningar ska sorteras? Ta fram anteckningsmaterialet – nu börjar vi!

Grundstudier

Identifiera förpackningen

Vi börjar från grunderna. Förpackningarna kan vara av olika storlek, av olika modell och tillverkade av olika material. Du har säkert också hemma förpackningar av plast, kartong, glas eller metall.

Alla förpackningar har ett gemensamt syfte, nämligen att skydda produkten så väl som möjligt. När förpackningen har gjort sitt jobb måste den återvinnas. Det insamlingskärl som ligger närmast dig finns antingen på ditt husbolags gård eller på en Rinki-ekopunkt.

Inga smutsiga förpackningar får placeras i insamlingskärlet, men en sköljning räcker. En bra minnesregel är att förpackningar är tillräckligt rena när de kan förvaras hemma utan luktolägenheter. Det är bättre att placera mycket smutsiga begagnade förpackningar i ett kärl för blandavfall.

Kom ihåg att man i varje insamlingskärl endast får sätta sådant konsumentförpackningsavfall som ska läggas i insamlingskärlet i fråga, inte annat avfall.

Fördjupade studier

Det lönar sig alltid att återvinna

Återvinning kräver inte att du studerat lång matematik och fördelarna med återvinning är också en ganska enkel ekvation.

Fördelar för miljön: Det är viktigt att material hålls i cirkulation så länge som möjligt. När vi återvinner material, minskar vi på utvinning, transport och hantering av nya råvaror, vilket i sin tur sparar energi. Och när vår energiförbrukning minskar, så minskar samtidigt också vår koldioxidproduktion. Återvinning är kanske den lättaste gärningen i kampen mot klimatförändringen.

Fördelar för dig: Genom att sortera sparar du pengar eftersom tömning av blandavfallskärl är dyrare än tömning av andra avfallskärl. Det värdefullaste är dock känslan av att du med en liten ansträngning har bidragit till vår planets välmående.

Ämnesstudier

Lektion 1: Kartong

Det här kan också en pappskalle

Innan du sätter en kartongförpackning i ett insamlingskärl, kom ihåg en sak: platta till den! Genom att platta till din förpackning och packa förpackningar in i varandra säkerställer du att även andra förpackningar ryms i insamlingskärlet. På detta sätt slipper du onödiga tömningar och utsläpp från transporter. Alltså platta till, kläm ihop, riv i bitar – stilen är fri.

I kartonginsamlingen läggs alla kartong- och pappförpackningar, såsom papplådor, livsmedelsförpackningar, omslagspapper, mjölk- och saftburkar och hylsor för hushållspapper.

Sammanfattning:

1. Är det en förpackning?
2. Är det kartong?

Bra. Platta till förpackningen och lägg den i kartonginsamlingen. Om du är osäker, kan du tjuvtitta här och se vad du får lägga i kartonginsamlingen.

Vad har en mjölkartong och en papplåda gemensamt?
Läs hur kartong cirkulerar

Lektion 2: Plast

Återvinn plast!

Vi ska återvinna alla använda plastförpackningar. Släng alltså inte din plastförpackning i blandavfallet, utan sortera de tomma förpackningarna i ett plastinsamlingskärl.

När det gäller sortering av plast är det viktigt att komma ihåg att det finns olika slags plastsorter. Det lönar sig därför att lösgöra folier, korkar och pumpdelar från förpackningen.

Sammanfattning:

1. Är det en förpackning?
2. Är det plast?

Bra. Sortera din tomma förpackning i insamlingen av plast. Om du är osäker, kan du tjuvtitta här och se vad du får lägga i plastinsamlingen.

Vad har en schampoflaska och en diskborste gemensamt?
Läs hur plast cirkulerar

Lektion 3: Glas

Glasklart beslut att sortera.

Glas finns för många behov. Glas finns som förpackningar, kärl, fönster och pannlock. Kom ihåg att endast glasförpackningar, dvs. tomma glasburkar och glasflaskor utan pant, ska sättas i glasförpackningsavfallet. Färgen spelar ingen roll. Andra glasföremål och keramik ska läggas i blandavfallet.

Ta bort korken eller locket och sortera det enligt material. Skölj glasförpackningen och sortera den i glasinsamlingskärlet.

Sammanfattning:

1. Är det en förpackning?
2. Är det glas?

Bra. Skölj förpackningen vid behov och lägg den i glasinsamlingen.

Om du är osäker, kan du tjuvtitta här och se vad du får lägga i glasinsamlingen.

Vad har en glasflaska och en byggblock gemensamt?
Läs hur glas cirkulerar.

Lektion 4: Metall

Återvinning av järn är en ekogärning

I metallinsamlingskärlet kan du sortera nästan allt avfall av små metallföremål som uppkommer i hushållet: färdigmatförpackningar, burklock och konservburkar av aluminium, men även metallbestick, spikar och kastrullar.

Funderar du på om din förpackning är av metall? Skrynkla ihop förpackningen: om förpackningen förblir skrynklig är den av metall. Om förpackningen rätar ut sig är den inte av metall. Så enkelt får du svaret.

Sammanfattning:

1. Är det en förpackning?
2. Är det metall?

Bra. Skölj förpackningen vid behov och lägg den i metallinsamlingen. Om du är osäker, kan du tjuvtitta här och se vad du får lägga i metallinsamlingen.

Vad har en aluminiumförpackning och en spik gemensamt?
Läs hur metall cirkulerar

Slutprov

Grattis, alla lektioner i sorteringsskolan har nu genomgåtts. Innan du får betyget i handen ska du ännu avlägga ett slutprov.

Dina anteckningar är förhoppningsvis vältäckande? Du hinner fortfarande repetera om något känns oklart.
Om du är beredd att testa din kunskap om sortering, kan du starta testet nedan. Lycka till med provet!

Testa dina kunskaper

Fortsatta studier

Fulla poäng i renlighet

I Finland finns det över 1 850 Rinki-ekopunkter och vi är alla ansvariga för att de hålls städade.
För att ärenden ska kunna uträttas smidigt och prydligt vid Rinki-ekopunkterna har vi sammanställt en minneslista med tre punkter:

1. Lägg i varje insamlingskärl endast sådant konsumentförpackningsavfall som de är avsedda för.
2. Lämna inget utanför insamlingskärlen.
3. Om du upptäcker att t.ex. ett insamlingskärl vid Rinki-ekopunkten är fullt eller att kompressorn är sönder, vänligen kontakta vår avgiftsfria kundtjänst för konsumenter. Vi fixar saken.

0800 133 888
(vard. 7–21, lö 9–18) avgiftsfritt
asiakaspalvelu@rinkiin.fi

Är det något som du ännu funderar på? Se vanliga frågor.