Metallförpackningarnas sorteringsanvisningar för hushåll

Metallförpackningar

LÄMNA

Tomma, rena och torra

 

Metallförpackningar

 • Konservburkar
 • Dryckesburkar utan pant
 • Lock, korkar och tillslutare av metall
 • Formar, folie och lock av aluminium
 • Målfärgsburkar
 • Aerosolflaskor utan tryck
 • Kaffekapslar av metall

Hushållens småmetallföremål

 • Kastruller och stekpannor
 • Bestick, saxar och handverktyg
 • Övriga små metallföremål (t.ex. spikar, skruvar, beslag)
 • Värmeljusens behållare av aluminium

LÄMNA INTE

 • Plast, t.ex. plastpåsar, -kassar och -omslag, styrox, bubbelplast
 • Förpackningar som är större än insamlingskärlets öppning. För dem till en anvisad insamlingsplats i din kommun.

 

Lämna in aerosolburkar och burkar med rester av farligt avfall (t.ex. målarfärg, kemikalier, oljor, läkemedel, hårspray) till anvisad insamlingsplats för farligt avfall i din kommun.

Så här sorterar du metall hemma och vid Rinki-ekopunkten (på finska)


Det är alltid fint väder att återvinna förpackningar

Läs mer

Vanliga frågor

Hur ska jag sortera målarfärgsburkar av metall?

Säkerställ att målarfärgsburken är tom, ren och torr. Bara ett väldigt tunt lager, som ett penseldrag, av torr målarfärg får finnas på insidan av burken. Returnera locket separerat från burken.

Burkar som innehåller fuktig målarfärg ska du föra till insamlingen av farligt avfall på din ort. Det närmaste insamlingsstället ser du via nättjänsten Kierrätys.info.

Hur ska jag sortera aerosolburkar, såsom en hårsprayflaska?

Kontrollera att förpackningen är helt tom: Skaka om den. Förpackningen är tom då du inte hör något skvalp från insidan eller om det inte hörs något väsljud när du trycker på ventilknoppen och det inte heller kommer ut drivgas eller något ämne. 

En halvtom aerosolflaska ska du föra till insamlingen av farligt avfall på din ort. Det närmaste insamlingsstället ser du via nättjänsten Kierrätys.info.

Får man lägga kastruller och stekpannor i insamlingskärlet för metallförpackningar?

Ja, om de ryms in genom öppningen i insamlingskärlet. Och dit kan även läggas annan småmetall från hushållet, så som bestick, saxar, spikar och värmeljusens behållare av aluminium.

Andra små hushållsmetaller som bestick, saxar, spikar och värmeljusskal kan också samlas in.

OBS! Vänligen för stora metallföremål, som inte ryms i kärlet, till det ställe som din kommun anvisat. Dessutom har för elapparater organiserats en separat insamling. Elapparater kan ofta föras till butiker som säljer dem. Alla mottagningsplatser för avfall i Finland ser du på adressen www.kierratys.info.