Finlands Förpackningsproducenter Ab

SPT – Finlands största återvinnare av förpackningar

Finlands Förpackningsproducenter Ab (SPT) är en allmännyttig producentsammanslutning som främjar cirkulär ekonomi. Vi betjänar företag inom förpackningsbranschen som Finlands första och ledande återvinnare av alla förpackningstyper.

Vi sköter våra kunders producentansvarsskyldigheter och ordnar insamlingen och återvinningen av alla förpackningar i samarbete med aktörerna inom avfallshanteringen.

 

SPT fortsätter de fyra sammanslagna förpackningsproducentsammanslutningarnas (förpackningar av pappersfiber, metall, glas och trä) producentansvarsfunktioner och kompletterar dem med plastförpackningar. Våra servicefördelar är således lång erfarenhet samt effektiva och kundorienterade verksamhetsmodeller som kontinuerligt utvecklas.

 

  • Grundat 2021, registrerat 2022.
  • Återvinner ca 90 % av förpackningarna i Finland.
  • 4 700 kundföretag. Omsättning 30 MEUR.
  • Handels- och industriföretag representerar som ägare förpackningsbranschen på ett övergripande sätt
Läs mer om oss på var webbplats >
SPT:n logo

Anslut dig till Finlands Förpackningsproducenter

Finlands Förpackningsproducenter Ab (SPT) är en allmännyttig producentsammanslutning som främjar cirkulär ekonomi.

Gör din vardag lättare – vi sköter ditt producentansvar på dina vägnar!

Som kund hos Finlands Förpackningsproducenter sköts ditt företags lagstadgade producentansvar på ett bra och tillförlitligt sätt. Vi återvinner på dina vägnar alla typer av förpackningsmaterial, dvs. förpackningar av pappersfiber, glas, metall, plast och trä. Vår återvinningsgrad är av toppklass.

Som vår kund kan du lita på att…

 

  • ditt producentansvar sköts av en ansvarsfull och icke-vinstdrivande partner
  • du får tillgång till tjänster av erfarna experter inom förpackningsbranschen
  • din förpackning återvinns på ett korrekt, kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt
  • den praktiska insamlings- och återvinningsverksamheten sköts av experter inom avfallshanteringen.
Läs om återvinning av olika förpackningsmaterial >
Pakkauksia sylissä

Har du några frågor? Vi ger gärna mer information!

Vill du höra mer om producentansvaret eller våra tjänster? Skicka dina frågor med formuläret på vår webbplats, så återkommer vi snart.