SPT kundavtal

Det finns två avtalsformulär: A och B. Båda har samma avtalsvillkor.

Avtalsformulär A väljs av:

  • finska förpackare* eller utländska företagens filialer i Finland** som förpackar produkter till den finska marknaden
  • finska importörer* eller utländska företagens filialer i Finland** som importerar förpackade produkter till den finska marknaden

* företaget har ett finskt FO-nummer och dess säte är i Finland
** företaget har ett fast driftställe i Finland och är registrerad i Handelsregistret som upprätthålls av Patent- och Registerstyrelsen.


Avtalsformulär B väljs av:

  • utländska aktörer som är etablerade i ett annat land än Finland och som säljer förpackade produkter direkt till användare i Finland på distans.


Avtalsformulär B kan också använda följande aktörer:

  • Aktör som Motsvarar Producent, som är etablerad i en annan stat än Finland och som levererar produkter till producenter som är etablerade i Finland på annat sätt än genom distansförsäljning. En sådan aktör ska fylla i bilaga 3 med en lista på de producenter vars producentansvarsskyldigheter tas över.
  • Ansvarig för Näthandelns Plattform som har en skriftlig fullmakt av distasförsäljare som är verksamma på denna plattform att ta över deras producentansvarsskyldigheter. En sådan aktör ska fylla i bilaga 4 med en lista på de distansförsäljare vars producentansvarsskyldigheter tas över.


SPT’s avtalsformulär A
SPT’s avtalsformulär B