SPT kundavtal

Det finns två avtalsformulär: A och B. Båda har samma avtalsvillkor.

Avtalsformulär A väljs av:

  • finska förpackare* eller utländska företagens filialer i Finland** som förpackar produkter till den finska marknaden
  • finska importörer* eller utländska företagens filialer i Finland** som importerar förpackade produkter till den finska marknaden

* företaget har ett finskt FO-nummer och dess säte är i Finland
** företaget har ett fast driftställe i Finland och är registrerad i Handelsregistret som upprätthålls av Patent- och Registerstyrelsen.


Avtalsformulär B väljs av:

  • utländska aktörer som är etablerade i ett annat land än Finland och som säljer förpackade produkter direkt till användare i Finland på distans.


Avtalsformulär B kan också använda följande aktörer:

  • Aktör som Motsvarar Producent, som är etablerad i en annan stat än Finland och som levererar produkter till producenter som är etablerade i Finland på annat sätt än genom distansförsäljning. En sådan aktör ska fylla i bilaga 3 med en lista på de producenter vars producentansvarsskyldigheter tas över.
  • Ansvarig för Näthandelns Plattform som har en skriftlig fullmakt av distasförsäljare som är verksamma på denna plattform att ta över deras producentansvarsskyldigheter. En sådan aktör ska fylla i bilaga 4 med en lista på de distansförsäljare vars producentansvarsskyldigheter tas över.


Du kan ladda ner avtalet nedan.

Skicka det undertecknade avtalet till RINKI till adressen info@rinkiin.fi .

Vi skickar kontaktpersonen på avtalet vidare information med epost när avtalet har registrerats och det börjar tillämpas. Anslutningsmeddelandet innehåller information om redovisning av förpackningsuppgifter och instruktioner om användning av RINKIs extranet service.

SPT’s avtalsformulär A
SPT’s avtalsformulär B

Uppsägning av Avtalet

Avtalet gäller tills vidare och fortsätter att gälla ett kalenderår i taget. Om företaget vill säga upp Avtalet så att det upphör i slutet av det innevarande året, ska detta ske före slutet av juni. Om uppsägningen görs 1.7. eller senare fortsätter Avtalet att gälla hela nästa kalenderår.

Företaget kan säga upp det nuvarande Avtalet

  • genom att underteckna ett nytt Avtal med den valda producentsammanslutningen. Med undertecknandet av det nya Avtalet säger företaget upp det befintliga Avtalet enligt dess uppsägningstid och -villkor. Det nya Avtalet skickas till RINKI kundtjänst info@rinkiin.fi.
  • Avtalet kan också sägas upp med ett skriftligt meddelande. Du kan be om ett standardbrev till uppsägning från vår kundtjänst. Meddelandet om uppsägningen skickas till RINKI kundtjänst info@rinkiin.fi.