Med engångsplastdirektivet, dvs. SUP-direktivet (SUP = single-use plastic), avses direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljö (2019/904/EU).

Det ursprungliga syftet med SUP-direktivet var att svara på det globala problemet med nedskräpning av plast i haven genom att rikta in åtgärderna på vissa plastprodukter som påträffats mest på stränderna, men det har utvidgats till att gälla produkter för engångsbruk i allmänhet.

Vilka produkter och förpackningar omfattas av SUP-direktivet?
  • vissa plastprodukter för engångsbruk
  • alla plastprodukter av oxo-nedbrytbar plast
  • alla fiskeredskap som innehåller plast
Vilka förpackningar betraktas som plastprodukter för engångsbruk som omfattas av SUP-direktivet?

Till SUP-förpackningar hör vissa engångsförpackningar med konsumtionsfärdig mat som innehåller plast, vissa dryckesförpackningar och dryckesmuggar med korkar och lock samt plastkassar och plastpåsar som erbjuds konsumenter vid köpet.

Vilka åtgärder förutsätter direktivet?

Beroende på produktgrupp minskning av konsumtionen, produktförbud, krav på märkning av produkter, krav som hänför sig till produkternas egenskaper samt s.k. utvidgat producentansvar och upplysningsåtgärder.

Vilka skyldigheter medför SUP-direktivet för företag med producentansvar för förpackningar?

Till exempel skyldigheten att minska förbrukningen av SUP-dryckesmuggar och SUP-livsmedelsförpackningar, produktkrav för SUP-dryckesförpackningar (inkl. att korken hålls fast på flaskan), utvidgat producentansvar och separat insamling av SUP-dryckesflaskor.

 

Dessutom åläggs de företag som är producentansvariga att betala en s.k. SUP-avgift, dvs. en del av kostnaderna för renhållning i kommunernas allmänna områden överförs på producenter av förpackningar som innehåller plast. De företag som har producentansvar måste också upplysa konsumenterna om hur man förebygger nedskräpning.

 

Utöver dessa ökar SUP-direktivet rapporteringsskyldigheterna när det för uppföljningen av SUP-kraven behövs information om mängden SUP-produkter som släppts ut på marknaden.

SUP-produkt eller ej?

Rinki har tillsammans med en SUP-grupp som består av intressentgrupper och myndigheter utarbetat en produktförteckning där ett företag kan kontrollera om en viss förpackning omfattas av direktivets tillämpningsområde eller inte.

Mer information om SUP-direktivet

Mer information om SUP-direktivet

Mer information om SUP-direktivet och de skyldigheter som det medför för de producentansvariga företagen finns i följande Rinki-artiklar:

 

Rinki utreder: SUP-direktivet och avfallslagen (på engelska)

SUP-direktivet: vanliga frågor och svar (på finska)

Genomförandet av SUP-direktivet fördröjs – märkningskraven träder i kraft enligt tidtabellen (på finska)

Andra nyttiga länkar

Mer information om SUP-direktivet och dess tillämpning finns på Miljöministeriets webbplats (på finska).

SUP-direktivet