SUP-direktiivin toimeenpano viivästyy – Merkintävaatimukset voimaan aikataulussa

Kirjoittaja: Rinki Julkaistu: 08.07.2021

Kertakäyttömuovien käyttöä rajoittavan Single Use Plastics eli SUP-direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy. Tiettyjä tuotteita koskevia merkintävaatimuksia on kuitenkin noudatettava jo 3.7.2021 alkaen.

SUP-direktiivi kieltää tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden myynnin ja tuo muovituotteisiin merkintävaatimuksia. Direktiivin tavoitteena on ehkäistä ja vähentää kertakäyttöisten muovituotteiden vaikutusta ympäristöön. Lisäksi SUP-direktiivillä pyritään vauhdittamaan siirtymistä kiertotalouteen.

EU-direktiivit eivät ole sellaisenaan suoraan voimassa Suomessa, vaan ne on toimeenpantava kansallisella lainsäädännöllä. Direktiivi on ohje, jonka mukainen laki jokaisen jäsenmaan on laadittava. Tämä koskee myös SUP-direktiiviä. Suomessa SUP-direktiivin velvoitteista säädetään jätelailla ja sen nojalla annettavalla valtioneuvoston asetuksella.

Viranomaisten ilmoituksen mukaan SUP-direktiivin kansallinen toimeenpano on viivästynyt. Ympäristöministeriö valmistelee parhaillaan SUP-direktiiviin liittyvää kansallista lainsäädäntöä.

Eduskunnan juhannuksen alla hyväksymä uudistettu jätelaki astui voimaan 19.7.2021. Sen sijaan jätelain nojalla annettavan asetuksen voimaantulo on myöhästynyt. Asetus tulee voimaan näillä näkymin aikaisintaan elokuun 2021 lopussa.

Sen sijaan tiettyjen tuotteiden merkinnöistä annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/2151 on suoraan sovellettavaa Euroopan unionin lainsäädäntöä ja sitä on sovellettava 3.7.2021 alkaen. Toisin sanoen merkintävaatimukset astuivat voimaan jo heinäkuun alussa.

Ringin artikkelista löydät vastauksia SUP-direktiivin sisältöä ja vaikutuksia koskeviin yleisempiin kysymyksiin.

Lisätietoja SUP-direktiivin kansallisesta toimeenpanosta myös Tukesin verkkosivuilla. Tukes on SUP-direktiivin toimeenpanoa valvova viranomainen merkintävaatimusten ja tuotekieltojen osalta.

Muokattu:

16.8.2021 Uudistettu jätelaki astui voimaan 19.7.2021. 

Sinua saattaisi kiinnostaa

Uusimmat artikkelit >