Pienten yritysten tuottajavastuu

Pakkausten tuottajavastuun miljoonan euron liikevaihtoraja poistui vuoden 2024 alussa. Pakkausten tuottajavastuu koskee seuraavia toimijoita, jotka saattavat pakkauksia ammattimaisesti Suomen markkinoille:  

 • pakkaajat, eli yritykset, jotka pakkaavat tai pakkauttavat tuotteitaan Suomen markkinoille (lukuun ottamatta palvelu- ja viljelijäpakkauksia) 
 • maahantuojat, eli yritykset, jotka tuovat Suomeen pakattuja tuotteita 
 • etämyyjät, eli ulkomaiset yritykset, jotka myyvät etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan käyttäjälle Suomessa 
 • palvelu- tai viljelijäpakkausten valmistajat, eli yritykset, jotka valmistavat kyseisiä pakkauksia Suomen markkinoille sekä 
 • palvelu- tai viljelijäpakkausten maahantuojat, eli yritykset, jotka tuovat kyseisiä pakkauksia Suomen markkinoille.  

Tältä sivulta löydät lisätietoa koskien erityisesti yrityksiä, joiden liikevaihto on alle miljoona euroa.

Millainen yritys on tuottajavastuussa pakkauksista?

Pakkausten tuottajavastuu koskee kaikkia ammattimaisesti toimivia yrityksiä, jotka saattavat Suomen markkinoille pakkauksia.

 

Pakkausten tuottajavastuu koskee suomalaisia yrityksiä*, jotka

 

 1. pakkaavat tai pakkauttavat tuotteita Suomen markkinoille (pl. palvelu- ja viljelijäpakkaukset)
 2. tuovat maahan pakattuja tuotteita 
 3. valmistavat tai maahantuovat palvelupakkauksia tai viljelijäpakkauksia Suomen markkinoille 

Palvelupakkauksen ja viljelijäpakkauksen tuottajavastuullinen taho, eli ”tuottaja”, on pakkauksen suomalainen valmistaja tai maahantuoja.  

 

Palvelupakkaus: pakkaus, jota käytetään elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden pakkaamiseen myyntipaikalla suoraan kuluttajille.  

 

Viljelijäpakkaus: pakkaus, jota käytetään maatilalta ulos myytävien käsittelemättömien maatalous- ja puutarhatuotteiden pakkaamiseen.

 

Pakkausten tuottajavastuu koskee myös ulkomaisia yrityksiä, jotka 

 

4. myyvät etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan käyttäjälle Suomessa 

 

* Suomalaisella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jolla on suomalainen Y-tunnus ja sen kotipaikka on Suomessa TAI ulkomaisen toimijan Suomen sivuliikettä, joka on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa. 

Tuottajavastuu koskee ammattimaisesti toimivia yrityksiä, mitä nämä ovat?

Tuottajavastuu koskee ammattimaisesti tuotteita markkinoille saattavia luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä. Viranomainen eli Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että ammattimaisesti toimiva yritys voidaan määritellä arvolisäverovelvollisuuden kautta. Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan raja on 15 000 euron vuosiliikevaihto. 

 

 • Jos toimija on vapautettu alv-velvollisuudesta liikevaihdon vähäisyyden vuoksi, toiminnan ei katsota olevan ammattimaista pakkausten tuottajavastuun kannalta.  
 • Kuitenkin, mikäli yritys itse hakeutuu arvonlisäverorekisteriin (vaikka liikevaihto olisi alle 15 000 euroa), voidaan se katsoa ammattimaiseksi toimijaksi ja siten tuottajavastuuvelvolliseksi. 
 • Arvonlisäverosta on kokonaan vapautettu joitakin toimialoja, esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoito, sosiaalihuolto, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, korkeakouluopetus ja taiteen perusopetus. Näissä ryhmissä saattaa olla mukana pakkaavia tai pakattuja tuotteita maahantuovia toimijoita, eivätkä ne ole vapautettuja tuottajavastuusta, ellei niiden liikevaihto ole alle 15 000 euroa. Arvonlisäverottomuus ei siis yksin kerro, onko toimija tuottajavastuussa, vaan lisäksi täytyy tietää, että verottomuuden peruste on pieni liikevaihto. 
Miten yritys hoitaa tuottajavastuunsa?

Yritys hoitaa pakkausten tuottajavastuunsa, kun se tekee sopimuksen tuottajayhteisön kanssa.

 

Pakkausalan tuottajayhteisöjä on Suomessa kaksi: Sumi Oy ja Suomen Pakkaustuottajat Oy. Sekä Sumi että SPT vastaavat kartonki-, paperi,- muovi,- metalli,- lasi,- ja puupakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä Suomessa.

 

Yritys valitsee, kumpaan tuottajayhteisöön haluaa liittyä, jonka jälkeen se tekee sopimuksen pakkausten tuottajavastuun siirrosta haluamansa tuottajayhteisön kanssa.

 

Yritys voi tehdä helposti sopimuksen Ringin nettisivuilla.

 

Tuottajayhteisöön liittynyt yritys osallistuu pakkauskierrätyksen yhteisiin kustannuksiin olemalla mukana tuottajien yhteisessä järjestelmässä.

 

Sopimus tuottajayhteisön kanssa kattaa yrityksen Suomen markkinoille saattamien pakkausten tuottajavastuusta huolehtimisen. Yritys järjestää itse omalla kiinteistöllään lajittelemiensa pakkausjätteiden poiskuljettamisen. Tästä voi sopia esimerkiksi jätteenkuljetusyrityksen kanssa, eivätkä siitä aiheutuvat kulut ole mukana Ringin laskuttamissa kierrätysmaksuissa.

Liity tuottajayhteisöön >
Mitä maksuja tuottajavastuusopimukseen liittyy alle 1 miljoonan liikevaihdolliselle yritykselle?

Vuonna 2024 yritys, jonka liikevaihto on alle 1M maksaa vain vuoden 2024 hinnaston mukaisen rekisteröintimaksun. Vuonna 2025 yritys maksaa vuoden 2024 hinnaston mukaisen yrityspalvelumaksun sekä kierrätysmaksut raportoimiensa pakkausmäärien perusteella.

 

Kierrätysmaksuilla katetaan pakkausten tuottajavastuun hoitamisen kustannukset, kuten pakkausjätteen keräys ja kierrättäminen.  

 

Lisäksi, jos yritys saattaa markkinoille niin sanottuja SUP-pakkauksia (tietyt kertakäyttöiset muovia sisältävät pakkaukset) vuonna 2024, veloitetaan vuoden 2024 SUP-maksut vuoden 2025 aikana. SUP-maksuilla katetaan jätelainsäädännön mukaiset kunnille aiheutuvat roskaantumiskustannukset. Lisätietoa SUP-tietopankista.

 

Hinnat on ilmoitettu hinnastossa EUR/tonni ja kierrätysmaksut laskutetaan todellisten yrityksen raportoimien pakkausmäärien perusteella kilojen tarkkuudella.  Voit myös verrata hintoja laskurilla.

Katso hinnastot >
Milloin alle miljoonan euron yritys raportoi ensimmäisen kerran pakkaustiedot?

Yritys, jonka liikevaihto on alle miljoona euroa, ja sopimus alkaa vuonna 2024, raportoi ensimmäisen kerran pakkaustietonsa vuoden 2025 alussa. Tällöin raportoidaan vuoden 2024 pakkaustiedot. 

Miten yritys kerää pakkaustietoja, ja mitä pakkauksia yritys raportoi?

Pakkaustietojen keruuta varten yritys tarvitsee tiedon pakkausten painosta ja pakkausten sisältämistä pakkausmateriaaleista.  

 

Pakkaustiedot kerätään vuonna 2025 kilon tarkkuudella 

 

Jos pakkauksessa on useita käsin toisistaan irrotettavia osia, kaikki pakkauksen osat raportoidaan kuin ne olisivat erillisiä pakkauksia. 

 

Raportoi yrityksen kaikki Suomen markkinoille saattamat pakkaukset, eli: 

 • Pakkaukset, joita käytetään tuotteiden pakkaamiseen (pois lukien palvelu- ja viljelijäpakkaukset) 
 • Suomeen tuotteiden mukana maahantuodut pakkaukset  
 • Suomeen maahantuodut ja Suomessa valmistetut viljelijä- ja palvelupakkaukset 

 

Huomaathan että: 

 • Suomessa vientiin (ml. vienti Ahvenanmaalle) pakattujen tuotteiden pakkauksia ei raportoida. 
 • Yrityksen omissa sisäisissä siirroissa käytettyjä pakkauksia ei raportoida. Sisäinen siirto tarkoittaa, että pakattu tuote siirtyy Suomessa saman y-tunnuksen sisällä. 
 • Pantilliseen juomapakkausjärjestelmään kuuluvia pakkauksia ei raportoida Ringille. 

 

Pakkausten määrä ei vaikuta raportointivelvollisuuteen. Pakkaustiedot ilmoitetaan, vaikka määrä olisi ollut vähäinen.  

Katso raportointiohjeet >

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mietityttääkö tuottajavastuu? Täältä löydät lisää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin tuottajavastuun hoidosta ja pakkaustietojen raportoinnista.

Lue lisää >

Liity tuottajayhteisöön!

Kun yrityksesi kuuluu tuottajayhteisöön ja kantaa lakisääteisen tuottajavastuunsa, se samalla tukee kiertotaloutta, vähentää ympäristön roskaantumista ja ehkäisee ilmastonmuutosta.