Hushållens förpackningsavfall till Rinki-ekopunkterna

Söker du närmaste Rinki-ekopunkt? Du hittar behändigt information om Rinki-ekopunkter via vår kartsökning. Du kan avgränsa sökningen också enligt material. Dessutom kan du söka punkternas läge ortvis i form av en lista.

Beräknade tömnings- och städningstider finns också för flera Rinki-ekopunkter. Data är ännu inte tillgänglig för alla punkter, men vi arbetar för att göra data tillgängliga för alla punkter i framtiden. Observera också att tidtabeller är uppskattningar – tömnings- och städningstidtabeller påverkas av många saker. Ibland kan oväntade problem uppstå, i vilket fall tömning eller städning kanske inte sker enligt tidtabellen som visas på kartan.

Det lönar sig att sortera: Då du för din förpackning till en Rinki-ekopunkt rätt sorterad, kan materialet återvinnas effektivt och förnuftigt. Varje liten gärning är viktig – av varje enskild människa! 

För kartong-, glas- och metallförpackningar finns över 1 850 Rinki-ekopunkter runt om i Finland. Plastförpackningar kan föras till över 600 Rinki-ekopunkter. Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab svarar för underhållet av nätverket som är avsett för hushåll. 

Kundtjänst
för hushåll
kostnadsfri
800 133 888
(mån-fre 7-21, lör 9-18)
service@rinkiin.fi

Vanliga frågor

Varför finns det inga Rinki-ekopunkter i centrum av staden?

Rinki skulle gärna också samla in förpackningsavfall i stadscentra. Punkterna kräver mycket plats, som det vanligen finns litet av i centrumområden – också butikernas gårdar har ofta brist på utrymme. Det behövs också utrymme för att kunna tömma kärlen på ett säkert sätt, vilket kan vara besvärligt i stadscentra. Det är också i allmänhet svårt att få tillstånd att grunda punkter på centrumområden på många platser i Finland. 

Vi har koncentrerat våra punkter främst till platser där människor vanligen rör sig. En butik är en vanlig plats för ekopunkter, eftersom förpackningar kan återlämnas där i samband med butiksbesök.

Varför har insamlingskärlen så små öppningar?

Rinki-ekopunkterna är avsedda för förpackningsavfall från hushållen. Säkerheten är den viktigaste anledningen till att vi har valt den här typen av insamlingskärl med den storleken på öppningarna. Små öppningar säkerställer till exempel att ingen kan kliva in i insamlingskärlet, vilket annars i värsta fall skulle kunna leda till personskador.

Om man genom insamlingskärlens öppningar skulle kunna sätta in också annat än förpackningsavfall, såsom stora föremål eller blandavfall, skulle det störa insamlingen. Kärlen skulle också fyllas för snabbt, om man i dem lägger annat än förpackningsavfall. Detta skulle leda till nedskräpning och störa återvinningen, om det förpackningsavfall som är avsett för kärlen inte ryms in i dem. Detsamma sker om öppningarna är så stora att det skulle gå att ta ut material därifrån och det skulle lämnas på marken.

Vi förstår att det kan kännas frustrerande att man inte på en gång kan sätta stora mängder material i kärlet. Storleken på öppningarna har noga övervägts och tjänar bäst en bra återvinning av förpackningsmaterial. Den som är samvetsgrann återvinnare belönas nog då rätt sorts material lämnas i insamlingskärlet och kan återvinnas.