Plastförpackningarnas sorteringsanvisningar för hushåll

Plastförpackningar

LÄMNA

Tomma, rena och torra plastförpackningar från hushåll

  • Livsmedelsförpackningar (yoghurtburkar, smöraskar, förpackningar för pålägg, ostar och färdigmat osv.)
  • Tvättmedels-, schampo- och tvålförpackningar
  • Andra hushållsförpackningar (plastflaskor, dunkar, burkar, tuber och förpackningar för leksaker, verktyg, trädgårds- och fiskeredskap osv.)
  • Plastkassar, -påsar och -omslag
  • Förpackningar i EPS/styrox

LÄMNA INTE

  • Blandavfall, byggavfall eller mycket smutsiga plastförpackningar
  • Andra material än plastförpackningar (inte kartong, glas, metall, trä)
  • Andra plastprodukter eller företags plastförpackningar
  • Förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen (t.ex. tändvätskor, olja, bränslen, målarfärg, kemikalier, läkemedel)

Lämna in aerosolburkar och burkar med rester av farligt avfall (t.ex. målarfärg, kemikalier, oljor, läkemedel, hårspray) till anvisad mottagningsplats för farligt avfall på din ort.

Ska korkar och lock tas loss?

Ja, om det är möjligt. Korkar, lock, pumpdelar och motsvarande löstagbara delar (t.ex. lockfolier på förpackningar med uppskärningar) kan du gärna ta loss och lägga separat i insamlingskärlet.

Olika plaster identifieras under återvinningsprocessen med en optisk läsare. De olika plasterna skiljs åt. Om till exempel lådan och lockfolien är av olika plaster och de är fast i varandra, identifierar den optiska läsaren endast den ena plasttypen. En del av förpackningen hamnar därmed i fel grupp, vilket avsevärt kan störa återvinningen.

Även andra löstagbara delar såsom pumpdelen i en tvättmedelsflaska ska du gärna ta loss och lägga separat i insamlingskärlet.

Så ska du sortera plastförpackningar hemma och vid Rinki-ekopunkten (på finska)


Det är alltid fint väder att återvinna förpackningar

Läs mer

Vanliga frågor

Får plastförpackningar läggas in i varandra?

Förpackningar av olika plastsorter ska inte läggas in i varandra. Återvinningsanläggningens optiska läsare identifierar bara plastsorten på den yttersta förpackningen. Om förpackningar av olika plastsorter packas in i varandra, kommer de att hamna i fel grupp i materialåtervinningsprocessen.

Lägg förpackningarna in i varandra bara om du är säker på att alla förpackningarna är av samma plastsort. Dessutom går det bra att använda en plastkasse för att transportera olika sorters plastförpackningar, eftersom kassarna rivs upp i början av sorteringsprocessen innan förpackningarna transporteras vidare för hantering.

Hur noggrant ska plastförpackningar rengöras?

En bra tumregel är att förpackningen är tillräckligt ren för att kunna förvaras i några dagar hemma utan att lukta.

Det får inte finnas några uppenbara matrester eller andra rester på förpackningen, men små fläckar är inget problem. Töm också förpackningen på vatten. Du kan enkelt rengöra förpackningen, till exempel genom att torka bort matrester eller marinad från förpackningen med en pappershandduk.