Plastförpackningarnas sorteringsanvisningar för hushåll

Plastförpackningar

LÄMNA

Hushållens tomma, rena och torra plastförpackningar

  • Livsmedelsförpackningar av plast, så som yoghurtburkar, smöraskar samt förpackningar för charkuterier, ost och färdigmat
  • Plastförpackningar för tvättmedel, schampo och tvål
  • Flaskor, kanistrar och burkar av plast, helst tillplattade
  • Plastkassar, -påsar och -omslag

LÄMNA INTE

  • Smutsiga plastförpackningar eller blandavfall
  • PVC-förpackningar
  • Övriga plastprodukter eller företagens plastförpackningar

Lämna in aerosolburkar och burkar med rester av farligt avfall (t.ex. målarfärg, kemikalier, oljor, läkemedel, hårspray) till anvisad insamlingsplats för farligt avfall i din kommun.

Ska korkar och lock tas loss?

Ja, om det är möjligt. Korkar, lock, pumpdelar och motsvarande löstagbara delar (t.ex. lockfolier på förpackningar med uppskärningar) kan du gärna ta loss och lägga separat i insamlingskärlet.

Olika plaster identifieras under återvinningsprocessen med en optisk läsare. De olika plasterna skiljs åt. Om till exempel lådan och lockfolien är av olika plaster och de är fast i varandra, identifierar den optiska läsaren endast den ena plasttypen. En del av förpackningen hamnar därmed i fel grupp, vilket avsevärt kan störa återvinningen.

Även andra löstagbara delar såsom pumpdelen i en tvättmedelsflaska ska du gärna ta loss och lägga separat i insamlingskärlet.

Så ska du sortera plastförpackningar hemma och vid Rinki-ekopunkten (på finska)


Det är alltid fint väder att återvinna förpackningar

Läs mer

Vanliga frågor

Vilka plasttyper i plastförpackningar kan föras till insamlingen?

Du behöver endast komma ihåg siffran 3. Till insamlingen av plastförpackningar duger alla plaster förutom PVC, som märks med siffran 3, 03 eller bokstäverna PVC. Om en förpackning har märket PVC, ska du inte lägga den i insamlingen. Om plastförpackningen inte har någon märkning, kan du ändå lägga den i insamlingen.

PVC-plast används mycket litet i förpackningar. Den används inte i livsmedelsförpackningar, men finns ibland på förpackningar på importerade verktyg eller leksaker. Om PVC-förpackningen ändå i misstag har hamnat i insamlingen, kan den i allmänhet avlägsnas vid sorteringsprocessen på återvinningsanläggningen. 

Får plastförpackningar läggas in i varandra?

Förpackningar av olika plastsorter ska inte läggas in i varandra. Återvinningsanläggningens optiska läsare identifierar bara plastsorten på den yttersta förpackningen. Om förpackningar av olika plastsorter packas in i varandra, kommer de att hamna i fel grupp i materialåtervinningsprocessen.

Lägg förpackningarna in i varandra bara om du är säker på att alla förpackningarna är av samma plastsort. Dessutom går det bra att använda en plastkasse för att transportera olika sorters plastförpackningar, eftersom kassarna rivs upp i början av sorteringsprocessen innan förpackningarna transporteras vidare för hantering.

Hur noggrant ska plastförpackningar rengöras?

Förpackningarna ska vara tomma, rena och torra. Det får inte finnas matrester eller rester av andra ämnen. Låt förpackningarna rinna av tills de är torra. 

Förpackningar som är mycket smutsiga eller svåra att få rena ska inte rengöras. Om rengöringen kräver varmt vatten eller rengöringsmedel kan det med tanke på miljön vara bättre att lägga förpackningen bland blandavfall. En bra allmän regel är att förpackningen ska vara så ren att den kan förvaras en längre tid i hemmet.