Sorteringsanvisning till hushåll för glasförpackningsavfall

Glasförpackningar

LÄMNA

Tomma, ta bort korkar och lock

  • Glasflaskor
  • Glasburkar

Ringar kring flaskhalsen och etiketter behöver inte tas bort. Skölj smutsiga glasförpackningar under kallt vatten om det behövs.

Returnera pantbelagda glasflaskor till affärens flaskreturautomat!

LÄMNA INTE

 

  • Hälso- och sjukvårdens förpackningar, så som injektionsflaskor och ampuller
  • Plast, t.ex. plastpåsar, -kassar och -omslag, styrox, bubbelplast
  • Porslin eller keramik
  • Glaskärl (t.ex. dricksglas, ugnsformar, kaekannor, lock till kastruller och pannor)
  • Kristallglas
  • Opalglas (t.ex. i kosmetikaförpackningar eller dekorationsföremål)
  • Fönster- eller spegelglas
  • Lampor och glaskupor

 

Lämna in aerosolburkar och burkar med rester av farligt avfall (t.ex. målarfärg, kemikalier, oljor, läkemedel, hårspray) till anvisad insamlingsplats för farligt avfall i din kommun.

Så här sorterar du glasförpackningar hemma och vid Rinki-ekopunkten (på finska)


Det är alltid fint väder att sortera förpackningar

Läs mer

Vanliga frågor

Varför duger bara flaskor och burkar av glas till insamlingen av glasförpackningsavfall?

Flaskor och burkar är glasbehållare som kan återvinnas som förpackningar. Dricksglas, kaffekannor, ugnsformar, porslin, keramik och fönster- eller spegelglas får inte läggas i insamlingskärlet eftersom de är inte förpackningar. Glasförpackningsavfallet materialåtervinns för att bli till nya glasförpackningar. 

Materialåtervinningen sker via en industriell process som har kvalitetskrav på insamlat material. Därför är det bara glasflaskor och -burkar som lämpar sig för materialåtervinning. 

Andra ovan nämnda glasmaterial har kvalitetsegenskaper som inte kan användas i materialåtervinning. De har till exempel olika smältpunkter eller andra egenskaper som är ett hinder för eller inverkar på materialåtervinningen.

Får man lägga gravlyktor med glas i insamlingen av glasförpackningar?

Nej. En del av glaslyktorna har tillverkats av borosilikatglas eller så kan lyktorna ha blyglas, som inte duger i glasinsamlingen. För att vi ska kunna säkerställa kvaliteten på det glas som insamlats, får i kärlet inte alls sättas några gravlyktor med glas.

I metallinsamlingen får man lägga lyktornas lock av metall, liksom exempelvis utomhusljusens tennplåtsburkar och värmeljusens aluminiumskal. De flesta begravningsplatser har också organiserat en egen insamling av glaslyktor.