Sortera förpackningar – du ger dem ett nytt liv som råvara

förpackningsåtervinning

Du kan också hjälpa till att minimera den miljöbelastning som avfall förorsakar: Då du sorterar och returnerar förpackningsavfall enligt våra anvisningar till Rinki-ekopunkter, går dina ansträngningar inte till spillo. Det förpackningsavfall som du sorterat återanvänds som råvara vid tillverkning av nya produkter, dvs. återvinns. 

Återvinning sparar på energi och naturresurser, för tack vare återvinning minskar behovet att använda helt nytt material vid tillverkning av produkter.

Kartongförpackningar

Återvinning av kartongförpackningar

Hur återvinns kartongförpackningar?

Glasförpackningar

Återvinning av glasförpackningar

Hur återvinns glasförpackningar?

Metallförpackningar

Återvinning av metall

Hur återvinns metall?

Plastförpackningar

Återvinning av plastförpackningar

Hur återvinns plastförpackningar?

En bra förpackning minskar spillet – återvinning fungerar också effektivt

En förpacknings viktigaste uppgift är att skydda produkten så bra som möjligt under transporten, i butiken och ända hem. En bra förpackad produkt är bättre för miljön än en oförpackad produkt som går till spillo. Förpackningarnas miljöeffekt inom exempelvis livsmedelsproduktionen är liten. Läs mer: www.luke.fi. 

Då förpackningen har skött sin uppgift, blir den avfall. Då du returnerar förpackningen till Rinki-ekopunkten rätt sorterad, hjälper du miljön och bidrar till att bekämpa klimatförändringen. Förpackningen återvinns och materialet kan återanvändas. 

I Finland har återvinningen av förpackningar varit ganska framgångsrik. Över 70 % av allt förpackningsavfall återvinns redan nu, sålunda kan man säga att sorteringen hör till finländarnas vardag.