Kartongförpackningarnas sorteringsanvisningar för hushåll

Kartongförpackningar

LÄMNA

Tomma, rena, torra, tillplattade och förpackade in i varandra

 • Lådor av wellpapp
 • Kartongburkar, för t.ex. mjölk och juice
 • Kartongförpackningar för färdigmat eller halvfabrikat, torrvaror
 • Kartongförpackningar för torra varor, så som frukostflingor
 • Papperspåsar och papperskassar
 • Pizzalådor, äggkartonger
 • Engångskärl av kartong
 • Toalett- och hushållpappersrullornas hylsor
 • Omslagspapper, t ex. kopieringspappersomslag
 • Kartong runt dryckesburkarnas flerpack, t.ex. 6-pack

LÄMNA INTE

 • Plast, så som plastpåsar, -kassar och -omslag, styrox, bubbelplast

Lämna in aerosolburkar och burkar med rester av farligt avfall (t.ex. målarfärg, kemikalier, oljor, läkemedel, hårspray) till anvisad insamlingsplats för farligt avfall i din kommun.

Så här sorterar du kartongförpackningar hemma och vid Rinki-ekopunkten (på finska)


Det är alltid fint väder att sortera förpackningar

Läs mer

Vanliga frågor