Finlands Förpackningsproducenter Ab fick status som producentsammanslutning –”Hela värdekedjan för förpackningar finns med”

Auktor: Rinki Publicerad: 03.10.2022

Finlands Förpackningsproducenter Ab (FFP) är den första flermaterial-producentsammanslutning enligt den reviderade avfalsslagen. Företagets mål är att utveckla återvinningen av förpackningar till mer kostnadseffektiv genom att lyssna till de producentansvariga företagens behov och förhoppningar.

Birkaland NMT-centralen har godkänt Finlands Förpackningsproducenter Ab (FFP) till producentregistret och företaget har börjat som producentsammanslutning som täcker alla förpackningsmaterial. Tidigare hade plast, metall, fiber, glas och trä var sin producentsammanslutning.

”Projektet nådde målet som planerat. Finlands Förpackningsproducenter AB är den första flermaterialproducentsammanslutning enligt den reviderade avfallslagen”, gläder sig vd Pekka Tommola.

Det producentansvariga företagets intresse ligger i kärnan

Producentansvar är en lagstadgad plikt till företag. Företag som bär producentansvar är förpackare i Finland eller importörer av förpackade produkter och utländska företag som säljer sina produkter till Finland på distans. Producentsammanslutningen ska se efter de producentsansvarsplikterna för de företag som anslutit sig till producentsammanslutningen.

”Det producentansvariga företagets intresse ligger i kärnan. Vi vill lyssna till våra kunder och bidra aktivt till innovativa, allt effektivare lösningar till förpackningsåtervinning”, beskriver Tommola hörnstenarna i FFPs aktivitet.

Ett medel till detta är FFPs materialsektionerna. Varje förpackningsmaterial har sin egen sektion vars specialistmedlemmar representerar mångfaldigt förpackningsmaterialets hela återvinningsvärdekedja och kunnande av förpackningslösningar.

Finlands Förpackningsåtervinning RINKI Ab som partner till FFP tar hand om ekopunktnätverket, återvinning av glas, redovisning av förpackningsmaterial, fakturering, kommunikation och kontakter med producentansvariga företag.

”Vårt strategiskta partnerskap med RINKI förtydligar och intensifierar vårt samarbete vidare. Tillsammans med RINKI och våra andra partner tar vi hand om att återvinningsmål för alla förpackningsmaterial nås kostnadseffektivt och ansvarsfullt” säger Tommola.

Årtionden av erfarenhet

En av FFPs styrkor är personalen som har årtionden i erfarenhet av producentansvar, återvinning och avfallshantering. De erfarna experter från de materialspecifika producentsammanslutningarna Jukka Ala-Viikari, Satu Estakari, Eija Jokela och Juha-Pekka Salmi har flyttat över till FFP. Materialchef Sanna Peltola ansvarar för plaståtervinning och Anne Lojamo fortsätter som projektchef.

Organisering av insamling och återvinning av plastförpackningar är en ny uppgift till FFP. Mycket har gjorts under hösten för att få nätverket till stånd inom tidsfristen. Utvidgningen ar ekopunktnätverket tillsammans med RINKI går vidare som planerat och återvinningslösningar är färdiga. FFP samarbetar aktivt med partner och andra aktörer för att upprätta ett effektivt återvinningssystem.

Producentsammanslutningarna Mepak-Kierrätys Oy (Mepak), Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (PPK) och Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) har fusionerats till Finlands Förpackningsproducenter 30.9.2022. Också FFP vill fortsätta den operationer av Suomen Keräyslasiyhdistys. Bakom förändringen ligger den reviderade avfallslagen som trädde i kraft i juli 2021 enligt vilken måste sammanslutningen för förpackningar täcka alla förpackningsmaterial.

Läs mera: Finlands Förpackningsproducenter Ab webbsida www.suomenpakkaustuottajat.fi

Ytterligare information:

Pekka Tommola, verkställande direktör
Finlands Förpackningsproducenter Ab
pekka.tommola@suomenpakkaustuottajat.fi
0400 315 841

Finlands Förpackningsproducenter Ab är ett icke-vinstdrivande företag grundat 2021 som tar hand om de lagstadgade producentansvarsskyldigheter för de förpackare och importörer av förpackningar som har anslutit sig till FFP. Företaget utvecklar och tar hand om förpackningsåtervinning effektivt och ansvarsfullt.

Header bild: Mikko Hirvonen

Du kanske är intresserad av

Nyaste artiklarna >