PVC-plastförpackningar får nu sorteras i insamlingen av plastförpackningar

Auktor: Rinki Publicerad: 07.06.2022

Anvisningen om sortering av plast ändras. Förpackningar av PVC-plast börjar från och med juni 2022 omfattas av insamlingen av plastförpackningar.

Hushållens PVC-plastförpackningar får från och med 1.6.2022 sorteras på samma sätt som andra plastförpackningar i insamlingen av plastförpackningar. Tidigare var det förbjudet att placera PVC-plast i plastinsamlingen.

Tack vare ändringen underlättas sorteringen ytterligare. Konsumenterna behöver nu endast komma ihåg att förpackningarna sorteras i insamlingen av plastförpackningar.

Blanda annat tryckförpackningar för läkemedel och förpackningar för vissa elektronikprodukter har ofta tillverkats av PVC. PVC, dvs. polyvinylklorid, kan identifieras om det är en klar förpackning genom att vika den: om den klara plasten blir vit när den viks är den sannolikt PVC.

Återvinningen av plastförpackningar bör ökas

De nya återvinningsmålen förutsätter att insamlingen och återvinningen ökar i fråga om plastförpackningar. År 2025 är målet att minst 50 procent av alla använda plastförpackningar ska återvinnas.

Konsumenterna spelar en viktig roll i detta sammanhang. Ju mer och bättre hushållen sorterar ut plastförpackningar för insamling, desto noggrannare kan återvinningsanläggningarna differentiera plastkvaliteterna för att tillverka returplast.

Sortering av plastförpackningar är en lätt miljögärning i vardagen. Användningen av ett kg returplast minskar koldioxidutsläppen med upp till 1,5 kg jämfört med användningen av ett kilo jungfruplast. Sortering sparar energi, natur och bekämpar klimatförändringen.

Hushållen kan föra plastförpackningar till ekopunkten Rinki eller till sorteringskärlet i den egna fastigheten.

Se din närmaste ekopunkt här.

Så här sorterar du enkelt plastförpackningar:

  • Sortera alla tomma och torra plastförpackningar i plastinsamlingskärlet
  • Skölj vid behov plastförpackningen med kallt vatten eller torka bort de största livsmedelsresterna. Fläckar spelar igen roll!
  • Ibland är förpackningen en blandning av plast och andra material. Om största delen av förpackningens vikt består av plast, sortera den i insamlingen av plastförpackningar.
  • Avlägsna korkar, lock och pumpdelar och sortera dem separat. Plastförpackningar ska inte sättas in i varandra i insamlingskärlet, eftersom den optiska läsaren endast kan identifiera den yttersta förpackningen.

Mer information om förpackningar som tillverkats av PVC-plast ger Finlands Returplast.

Du kan läsa anvisningen om sortering av plast här.

Du kanske är intresserad av

Nyaste artiklarna >