Riksomfattande anvisningar för sortering av förpackningsavfall nu också på ukrainska

Auktor: Rinki Publicerad: 31.08.2022

Rinkis riksomfattande anvisningar för sortering av plastförpackningar, kartongförpackningar, glasförpackningar och metaller finns nu också på ukrainska. Du kan ladda ner sorteringsanvisningarna i slutet av artikeln.

Finlands förpackningsåtervinning RINKI Ab har översatt de riksomfattande anvisningarna för sortering av förpackningsmaterial, dvs. glas, plast, metall och kartong, till ukrainska.

”Rinki har som mål att göra sorteringen av förpackningar så enkel som möjligt för konsumenterna. Vi vill också betjäna en växande grupp ukrainare som bor i Finland”, säger Rinkis kommunikationschef Heli Satuli.

Sorteringsanvisningarna kan lätt sparas på den egna datorn. De kan också skrivas ut och delas ut t.ex. i husbolag eller sättas upp på köksväggen.

Samma sorteringsanvisningar finns också på finska, svenska, engelska, ryska och nordsamiska.

Sortering är en ekogärning i vardagen

I Finland utger Rinki de officiella sorteringsanvisningarna för förpackningsmaterial. Eftersom anvisningarna är riksomfattande är de desamma från Hangö till Utsjoki. Med hjälp av dem fungerar den dagliga sorteringen smidigt för alla familjemedlemmar. Mer sorteringstips får du via Rinkis Sorteringsskola: Rinkis sorteringsskola.

Sortering är en liten men viktig ekogärning i vardagen för var och en av oss.
Med hjälp av den kan de använda förpackningarna återvinnas. Återvinning sparar energi och naturresurser. Samtidigt minskar behovet av att använda nytt material för tillverkning av produkter.

De riksomfattande anvisningarna på ukrainska för sortering av glas, metall, kartong och plast kan du ladda ner och skriva ut nedan.

Anvisningar för sortering av plastförpackningar på ukrainska

Anvisningar för sortering av metaller på ukrainska

Anvisningar för sortering av glasförpackningar på ukrainska

Anvisningar för sortering av kartongförpackningar på ukrainska

Du kanske är intresserad av

Nyaste artiklarna >