Förbud och märkningskrav enligt SUP-direktivet trädde i kraft – vad händer härnäst?

Auktor: Rinki Publicerad: 14.09.2021

Produktförbud och märkningskrav i direktivet om engångsplast, dvs. SUP-direktivet, trädde i kraft i Finland i slutet av augusti 2021. Det nationella genomförandet av direktivet pågår dock fortfarande och ytterligare ändringar som berör företagen kommer ännu.

Syftet med lagstiftningen om plastprodukter för engångsbruk är att förebygga och minska mängden plastskräp i miljön samt att påskynda övergången till cirkulär ekonomi. Den nationella lagstiftningen baserar sig på EU-direktivet (2019/904/EU) om minskning av vissa plastprodukters miljöpåverkan.

Man strävar efter att minska mängden plastskräp genom olika åtgärder. Sådana är produktförbud, krav på produktplanering och märkning samt minskning av konsumtionen, upplysning och utvidgning av producentansvaret. De valda åtgärderna beror på produktgruppen och för vissa produktgrupper kan det finnas flera krav.

Det nationella genomförandet av direktivet pågår fortfarande, men de produktförbud och märkningskrav som gäller vissa produktgrupper trädde i kraft i Finland 23.8.2021.

Det kommer ytterligare skyldigheter och ändringar som gäller företagen. Det nationella genomförandet av de övriga kraven i SUP-direktivet bereds vid miljöministeriet under hösten 2021. Exempel på ärenden som är under beredning:
– Minskning av konsumtionen av dryckesmuggar och livsmedelsförpackningar av engångsplast
– Produktkrav för dryckesförpackningar av engångsplast
– Utvidgat producentansvar
– Separat insamling av dryckesflaskor av engångsplast
– Konsumentupplysningsåtgärder.

SUP-direktivet ökar också producenternas rapporteringsskyldigheter när det för uppföljningen av SUP-kraven behövs information om mängden SUP-produkter som släppts ut på marknaden.

Vilka produkter omfattas av SUP-direktivet? Vilka kostnader orsakas av SUP-direktivet? Får de produkter som finns i butiker/lager säljas?

I Rinkis artikel får du svar på mer allmänna frågor om innehållet i SUP-direktivet och dess konsekvenser.

Mer information om det nationella genomförandet av SUP-direktivet finns också på Tukes webbplats.

Du kanske är intresserad av

Nyaste artiklarna >