SPT:n asiakasopimukset

Sopimuslomakkeita on kaksi: A ja B. Molemmissa sopimuksissa on samat sopimusehdot.

Sopimuslomakkeen A valitsevat:

  • suomalaiset pakkaajat* tai ulkomaisen yrityksen Suomen sivuliikkeet**, jotka pakkaavat tuotteita Suomen markkinoille
  • suomalaiset maahantuojat* tai ulkomaisen yrityksen Suomen sivuliikkeet**, jotka toimivat pakattujen tuotteiden maahantuojina Suomen markkinoille

* yrityksellä on suomalainen Y-tunnus ja sen kotipaikka on Suomessa.
**yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa ja se on merkitty sivuliikkeenä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Sopimuslomakkeen B valitsevat:

  • ulkomaiset toimijat, jotka ovat sijoittautuneet toiseen valtioon kuin Suomeen ja jotka myyvät etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan käyttäjille Suomeen.


Sopimuslomaketta B voivat käyttää myös seuraavat toimijat:

  • Tuottajaa Vastaava Toimija, joka on sijoittautunut toiseen valtioon kuin Suomi ja joka toimittaa tuotteita muulla kuin etäkaupalla Suomeen sijoittautuneille tuottajille. Tällaisen toimijan on täytettävä sopimuksen liite 3, jossa luetellaan ne tuottajat, joiden puolesta pakkausten tuottajavastuu hoidetaan.
  • Verkkokaupan Alustan Ylläpitäjä, jolla kulloinkin voimassa olevan jätelain mukaisesti on alustallaan toimivilta etämyyjiltä kirjallinen valtuutus tuottajavastuuvelvoitteiden hoitamisesta. Tällaisen toimijan on täytettävä sopimuksen liite 4, jossa luetellaan etämyyjät, joiden puolesta pakkausten tuottajavastuu hoidetaan.


SPT:n sopimuslomake A
SPT:n sopimuslomake B