Sumin asiakassopimukset

Sopimuslomakkeita on kaksi: A ja B. Molemmissa sopimuksissa on samat sopimusehdot.


Sopimuslomakkeen A valitsevat:

  • suomalaiset pakkaajat* tai ulkomaisen yrityksen Suomen sivuliikkeet**, jotka pakkaavat tuotteita Suomen markkinoille
  • suomalaiset maahantuojat* tai ulkomaisen yrityksen Suomen sivuliikkeet**, jotka toimivat pakattujen tuotteiden maahantuojina Suomen markkinoille

* yrityksellä on suomalainen Y-tunnus ja sen kotipaikka on Suomessa.
**yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa ja se on merkitty sivuliikkeenä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.


Sopimuslomakkeen B valitsevat:

  • ulkomaiset toimijat, jotka ovat sijoittautuneet toiseen valtioon kuin Suomeen ja jotka myyvät etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan käyttäjille Suomeen.


Sopimuslomaketta B voivat käyttää myös seuraavat toimijat:

  • Tuottajaa Vastaava Toimija, joka on sijoittautunut toiseen valtioon kuin Suomi ja joka toimittaa tuotteita muulla kuin etäkaupalla Suomeen sijoittautuneille tuottajille. Tällaisen toimijan on täytettävä sopimuksen liite 3, jossa luetellaan ne tuottajat, joiden puolesta pakkausten tuottajavastuu hoidetaan.
  • Verkkokaupan Alustan Ylläpitäjä, jolla kulloinkin voimassa olevan jätelain mukaisesti on alustallaan toimivilta etämyyjiltä kirjallinen valtuutus tuottajavastuuvelvoitteiden hoitamisesta. Tällaisen toimijan on täytettävä sopimuksen liite 4, jossa luetellaan etämyyjät, joiden puolesta pakkausten tuottajavastuu hoidetaan.


Voit ladata sopimuksen alta.

Allekirjoitettu sopimus lähetetään sähköpostitse Rinkiin rekisteröitäväksi osoitteeseen info@rinkiin.fi .

Lähetämme sopimukseen merkitylle yhteyshenkilölle lisätietoa sähköpostitse, kun sopimus on rekisteröity ja sitä aletaan soveltaa. Liittymisviestissä kerrotaan esimerkiksi siitä, miten raportoida yrityksen pakkaustiedot sekä annamme ohjeet Ringin extranet-palvelun käyttöön.

Sumin sopimuslomake A
Sumin sopimuslomake B

Sopimuksen irtisanominen
Sopimus on voimassa toistaiseksi aina kalenterivuoden kerrallaan. Jos yritys haluaa irtisanoa sopimuksen päättymään kuluvan vuoden loppuun, irtisanominen on tehtävä kesäkuun loppuun mennessä. Jos irtisanominen tehdään 1.7. tai sen jälkeen, sopimus on voimassa vielä seuraavan kalenterivuoden.

Yritys voi irtisanoa nykyisen sopimuksensa

  • allekirjoittamalla uuden sopimuksen valitsemansa tuottajayhteisön kanssa. Uuden sopimuksen allekirjoituksella yritys irtisanoo nykyisen sopimuksensa päättymään sen irtisanomisaikaa ja -ehtoja noudattaen. Uusi sopimus lähetetään Ringin asiakaspalveluun info@rinkiin.fi.
  • Sopimuksen voi myös irtisanoa erikseen kirjallisesti. Voit pyytää täytettävän irtisanomisilmoituspohjan asiakaspalvelustamme. Irtisanomisilmoitus lähetetään Ringin asiakaspalveluun info@rinkiin.fi.