Rinki kokoaa pakkaustiedot lähes 4500 yritykseltä

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy kokoaa vuosittain tuottajavastuullisilta yrityksiltä pakkaustiedot. Lähes 4500 yrityksen tiedot yhdistetään ja toimitetaan Pirkanmaan ELY-keskukselle.

Yritysten pakkaustietojen lisäksi Pirkanmaan ELY-keskukselle raportoidaan pakkausalan tuottajayhteisöjen kokoamia kierrätys- ja hyödyntämistietoja.

Tilastojen julkaisu

Pirkanmaan ELY-keskus kokoaa EU-komissiolle Suomen virallisen pakkaustilaston Ringin ja muiden toimijoiden raportoimista tiedoista ja julkaisee pakkaustilaston verkkosivustollaan. Rinki julkaisee toteutuneet kierrätys- ja uudelleenkäyttöasteet muun muassa verkkosivustollaan, kun viralliset tilastot on saatu Pirkanmaan ELY-keskukselta.

Pakkausten kierratystilastot

Pakkausten kierrätys­tilastot

Pakkausten uudelleenkayttotilastot

Pakkausten uudelleen­käyttö­tilastot

Pakkausmäärät Suomessa

Luvut vuodelta 2019