Pakkausmäärät Suomessa

Pirkanmaan ELY-keskus toimittaa tilastot Suomessa käytetyistä pakkausmääristä EU:n komissiolle viimeistään 18 kuukauden kuluttua tilastointivuoden päättymisestä. Raportointi perustuu komission päätökseen 2005/270/EY.

Tilastot on julkaistu sivustolla www.ymparisto.fi.