Pakkausten kierratystilastot

Pakkausten kierratystilastot

Kierrätys tarkoittaa jätemateriaalien käyttöä raaka-aineena uusien tuotteiden valmistamiseen. Tätä on esimerkiksi, kun aaltopahvilaatikoista tai kartonkipakkauksista tehdään paperiteollisuuden hylsyjä ja juomatölkeistä uusia juomatölkkejä.

Pakkausten kierrätys­tilastot

Kierrätysprosentti (tavoite)

VuosiYhteensäKuituLasiMetalliMuoviPuu
199845 (-)57 (-)62 (-)16 (-)10 (-)
199950 (-)61 (-)78 (-)19 (-)13 (-)
200050 (-)62 (-)64 (-)25 (-)14 (-)
200147 (42)58 (53)50 (48)39 (25)15 (15)
200249 (42)61 (53)50 (48)46 (25)15 (15)
200341 (42)63 (53)61 (48)50 (25)14 (15)7 (-)
200440 (42)70 (53)55 (48)55 (25)15 (15)7 (-)
200543 (42)79 (53)63 (48)54 (25)14 (15)5 (-)
200649 (42)86 (53)74 (48)59 (25)16 (15)8 (-)
200752 (42)88 (53)81 (48)70 (25)18 (15)10 (-)
200857 (55)93 (60)80 (60)75 (50)23 (22,5)20 (15)
200955 (55)95 (60)45 (60)84 (50)25 (22,5)21 (15)
201056 (55)96 (60)61 (60)80 (50)26 (22,5)18 (15)
201159 (55)97 (60)97 (60)82 (50)25 (22,5)18 (15)
201259 (55)99 (60)78 (60)85 (50)25 (22,5)17 (15)
201358 (55)98 (60)77 (60)82 (50)23 (22,5)15 (15)
201457 (55)101 (60)81 (60)82 (50)25 (22,5)13 (15)
201561 (55)112 (60)78 (60)84 (50)24 (22,5)13 (15)
201665 (-)115 (-)90 (-)85 (-)25 (-)14 (-)
201765 (-)116 (-)92 (-)88 (-)27 (-)15 (-)
201870 (-)116 (-)99 (-)90 (-)31 (-)24 (-)
201971 (-)116 (-)98 (-)85 (-)42 (-)27 (-)

*Vuonna 2009 lasia varastoitiin 32 234 tonnia kierrätystä varten.

Huom!

  • Kunkin vuoden kohdalla on sulkeissa kyseisenä vuonna kansallisen lainsäädännön mukaan saavutettava kierrätysaste (pantittomat ja pantilliset pakkaukset yhteensä).
  • Vuosia 2016-2019 koskevat tavoitteet on asetettu erikseen pantittomille ja pantillisille pakkauksille, ja tämän vuoksi materiaalikohtaista kokonaistavoitetta ei ole.

Suomen lainsäädäntö asettaa kierrätystavoitteet

Suomessa on pakkausasetuksessa säädetty tavoitevuodet, milloin pakkausjätteiden kierrätystavoitteet on viimeistään saavutettava. Suomi saavutti tavoitteet ja osin ylitti ne tavoitevuosina 2001 ja 2008, katso yllä oleva taulukko. 

Kesällä 2018 hyväksyttiin EU:n kiertotalouspakettiin kuuluvat uudistukset jäte- sekä pakkaus- ja pakkausjätedirektiiveihin, jotka kiristävät kierrätystavoitteita ja lisäävät pakkaustuottajien vastuuta. Suomessa on valmisteilla uusi jätelaki, joka tulee voimaan vuonna 2021. Lakiuudistus tähtää siihen, että jätteiden kierrätysaste nousee nykyisestä tuntuvasti. Lisäksi kierrätetyn määrän laskentatapaa muutetaan. 

Lue lisää: Tuottajavastuun lainsäädäntö