Mitä tarkoittaa pakkausten tuottajavastuu?

Lakisääteisyys

Yrityksillä, jotka pakkaavat tai pakkauttavat Suomessa tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomeen ja joiden liikevaihto on 1 M€ tai enemmän, on lakisääteinen tuottajavastuu pakkauksistaan.

Tuottajavastuullisella yrityksellä on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Jätelaissa ja pakkausasetuksessa on myös säädetty tuottajien vastuulle valtakunnalliset tavoitteet ja vaatimukset pakkausten kierrätykselle ja uudelleenkäytölle, jotka on toteutettava Suomessa.

Pakkausten lisäksi yrityksillä on jätelaissa tuottajavastuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaista, autoista, sähkö- ja elektroniikkalaitteista, paristoista ja akuista sekä keräyspaperista. Lisätietoa: www.tuottajayhteiso.fi.

Uutta jätelainsäädäntöä valmistellaan. Päivitämme tiedot muuttuneesta jätelaista pakkauskeräyksen osalta sivuillemme päivittyvän lainsäädännön tullessa voimaan.

Millainen yritys on tuottajavastuussa pakkauksista?

Pääosin tuottajavastuu pakkauksista on suomalaisilla yrityksillä. Pirkanmaan ELY-keskuksen linjauksen mukaan 1.5.2015 lähtien tuottajaksi katsotaan yritys, joka täyttää seuraavat ehdot:

  1. Yrityksellä on suomalainen Y-tunnus ja sillä on vähintään yksi toimipaikka Manner-Suomessa.
  2. Yrityksen liikevaihto on 1M€ tai enemmän.
  3. Yritys pakkaa Suomessa tuotteita tai maahantuo pakattuja tuotteita Suomen markkinoille.

Ulkomainen yritys tai sen sivuliike, joka on merkitty Suomen kaupparekisteriin, on tuottajavastuussa kun kaikki yllä mainitut ehdot täyttyvät.

Huom! Suomalainen yritys on tuottajavastuussa myös niiden tuotteiden pakkauksista, jotka se ostaa ulkomaiselta yritykseltä, joka ei täytä kaikkia edellä mainittuja ehtoja.

 

Helpoin tapa hoitaa tuottajavastuu

Helpoin tapa yritykselle hoitaa pakkaustensa tuottajavastuu, kun se tekee Ringin hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa. 

Yritykselle tulisi erittäin kalliiksi kustantaa koko kierrätysketju pakkauksistaan yksin. Yleensä yritykset käyttävät useita erilaisia pakkauksia tai pakkausmateriaaleja. Yritys harvoin tietää, mihin sen tuotteiden pakkaukset lopulta markkinoilla päätyvät.  

Rinkiin liittynyt yritys osallistuu yhteisiin kustannuksiin olemalla mukana tuottajien yhteisessä järjestelmässä ja osallistuu pakkauskierrätyksen yhteiskustannuksiin omalta osaltaan. 

 

Sopimus Ringin kanssa kattaa yrityksen Suomen markkinoille saatettujen pakkausten kierrätyksen sekä kuluttajapakkausten keräyksen Suomessa. Yritys järjestää omalla kiinteistöllään lajittelemiensa pakkausjätteiden poiskuljettamisen. Tästä voi sopia esimerkiksi jätteenkuljetusyrityksen kanssa, eivätkä siitä aiheutuvat kulut ole mukana Ringin perimissä maksuissa. Lue lisää: Yrityspakkaukset ja jätehuolto kiinteistöistä

Tuottajavastuu pähkinänkuoressa - Katso täältä: