Mitä tarkoittaa pakkausten tuottajavastuu?

Lakisääteisyys

Pakkausten tuottajavastuu on yrityksille lakisääteinen velvoite. Vastuu on yrityksillä, jotka pakkaavat Suomessa, maahantuovat pakattuja tuotteita tai myyvät tuotteitaan Suomeen etäkaupalla. Yritys vastaa pakkauksistaan myös silloin, kun sen tuotteiden pakkaaminen tai logistiikka on ulkoistettu toiselle yritykselle.

Tuottajavastuullisella yrityksellä on velvollisuus järjestää pakkausjätteidensä keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan sekä vastata siitä aiheutuvista kustannuksista. Jätelaissa ja pakkausasetuksessa on myös säädetty tuottajien vastuulle valtakunnalliset tavoitteet ja vaatimukset pakkausten kierrätykselle ja uudelleenkäytölle, jotka on toteutettava Suomessa.

Pakkausten lisäksi yrityksillä on jätelaissa tuottajavastuu moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaista, autoista, sähkö- ja elektroniikkalaitteista, paristoista ja akuista sekä keräyspaperista. Lisätietoa: www.tuottajayhteiso.fi.

Millainen yritys on tuottajavastuussa pakkauksista?

Pakkausten tuottajavastuu koskee

  1. suomalaista pakkaajaa* tai ulkomaisen toimijan Suomen sivuliikettä**, joka pakkaa tuotteita Suomen markkinoille
  2. suomalaista maahantuojaa* tai ulkomaisen toimijan Suomen sivuliikettä**, joka toimii pakattujen tuotteiden maahantuojana Suomen markkinoille
  3. ulkomaista toimijaa, joka on sijoittautunut toiseen valtioon kuin Suomi, ja joka myy etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan käyttäjille Suomessa

JA

yrityksen liikevaihto on vähintään 1 miljoona euroa.

* yrityksellä on suomalainen Y-tunnus ja sen kotipaikka on Suomessa.

**yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa ja se on merkitty sivuliikkeenä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

 

Helpoin tapa hoitaa tuottajavastuu

Helpoin tapa yritykselle hoitaa pakkaustensa tuottajavastuu on, kun se tekee Ringin hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa. 

Yritykselle tulisi erittäin kalliiksi kustantaa koko kierrätysketju pakkauksistaan yksin. Yleensä yritykset käyttävät useita erilaisia pakkauksia tai pakkausmateriaaleja. Yritys harvoin tietää, mihin sen tuotteiden pakkaukset lopulta markkinoilla päätyvät.  

Rinkiin liittynyt yritys osallistuu yhteisiin kustannuksiin olemalla mukana tuottajien yhteisessä järjestelmässä ja osallistuu pakkauskierrätyksen yhteiskustannuksiin omalta osaltaan. 

 

Sopimus Ringin kanssa kattaa yrityksen Suomen markkinoille saatettujen pakkausten kierrätyksen sekä kuluttajapakkausten keräyksen Suomessa. Yritys järjestää omalla kiinteistöllään lajittelemiensa pakkausjätteiden poiskuljettamisen. Tästä voi sopia esimerkiksi jätteenkuljetusyrityksen kanssa, eivätkä siitä aiheutuvat kulut ole mukana Ringin perimissä maksuissa. Lue lisää: Yrityspakkaukset ja jätehuolto kiinteistöistä

Tuottajavastuu pähkinänkuoressa - Katso täältä: