Pakkausten tuottajavastuu on yhteistyötä

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy toteuttaa yhteistyössä tuottajayhteisöjen kanssa pakkausten tuottajavastuun siten, että yritykset voivat hoitaa vastuunsa pakkauksistaan vaivattomasti ja kustannustehokkaasti. Tehokas pakkausten kierrätys on tiivistä yhteistyötä monen tahon kanssa. 

Rinki on palveluyritys

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on Suomen kaupan ja teollisuuden vuonna 1997 perustama ja omistama voittoa tavoittelematon palveluyritys.

  • Pakkausalan tuottajayhteisöt ovat antaneet Ringille tehtäväksi järjestää kuluttajapakkausten keräys Suomessa. Lisäksi lasipakkausten tuottajayhteisö, Suomen Keräyslasiyhdistys ry, on sopinut Ringin kanssa lasipakkausjätteen kierrätyksen järjestämisestä.
  • Rinki huolehtii siitä, että Rinki-ekopisteissä kotitalouksien kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset saadaan Suomen markkinoilta talteen kierrätystä varten oikein lajiteltuna, tehokkaasti ja järkevillä kustannuksilla.
  • Rinki myös rekisteröi pakkauksistaan tuottajavastuulliset yritykset, kerää yrityksiltä rahoituksen pakkauskierrätykseen sekä tuottaa yritysten kokonaispakkaustilastoja ja lain vaatimat raportit tuottajavastuun toteutuksesta viranomaisille.
  • Lisäksi Rinki tiedottaa pakkauskierrätyksestä ja Rinki-ekopisteistä sekä neuvoo ja auttaa sekä yrityksiä että kuluttajia.

Tuottajayhteisöt vastaavat pakkausten kierrätyksestä

Pakkausalan tuottajayhteisöt ovat lain edellyttämiä oikeustoimikelpoisia ja voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. Ne vastaavat siitä, että EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat tavoitteet pakkausten kierrätykselle saavutetaan Suomessa sekä siitä, että pakkausten vastaanotto ja tiedotus hoidetaan lainsäädännön mukaisesti.

Tuottajayhteisöt päättävät pakkausmateriaalikohtaisista kierrätysmaksuista, jotka Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy laskuttaa tuottajavastuullisilta yrityksiltä.

Tavoitteena on, että pakkauskierrätys järjestetään tehokkaasti ja niin, että yritysten maksamat maksut pysyvät kohtuullisina.

 

Kuitupakkaukset

Suomen Kuitukierrätys Oy (SUK) on tuottajayhteisö, joka vastaa paperi-, kartonki- ja aaltopahvipakkausten sekä teollisuuden kuitupakkausten kierrätyksestä. Näihin pakkauksiin kuuluvat mm. erilaiset aaltopahvipakkaukset, muro- ja keksikotelot, paperipussit ja – kassit, maito- ja mehutölkit, teollisuushylsyt ja -kääreet sekä säkit. Tutustu toimintaan: Suomen Kuitukierrätys Oy

 

Lasipakkaukset

Suomen Keräyslasiyhdistys ry on pantittoman pakkauslasin tuottajayhteisö. Pantittomia lasipakkauksia ovat tölkit ja purkit sekä pantittomat pullot. Tutustu toimintaan: Suomen Keräyslasiyhdistys ry

 

Muovipakkaukset

Suomen Uusiomuovi Oy on tuottajayhteisö, joka vastaa muovipakkausten kierrätyksestä Suomessa. Muovipakkauksia ovat esimerkiksi kiristekalvot ja muut käärintäkalvot, lavahuput, muovikassit ja -pussit, pikarit, putkilot, pullot, vuoat ja niiden kansikalvot, sulkimet, korkit, kanisterit, muovisäkit ja suursäkit, sidontavanteet, muovilaatikot, korit ja muoviset kuormalavat, kuplakalvot ja EPS (styrox) -pakkaukset. Tutustu toimintaan:  Suomen Uusiomuovi Oy

 

Metallipakkaukset

Mepak-Kierrätys Oy on tuottajayhteisö, jonka tehtävä on järjestää metallipakkausten kierrätys Suomessa. Metallipakkauksia ovat erilaiset alumiinista, tinapellistä tai teräksestä valmistetut pakkaukset. Tutustu toimintaan: Mepak-Kierrätys Oy

 

Puupakkaukset

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy toimii tuottajayhteisönä, joka vastaa puupakkausten kierrätyksestä Suomessa. Puupakkauksiin kuuluvat FIN-, EUR- ja kertakäyttölavat, kaapelikelat sekä muut erilaiset puusta vanerista valmistetut alustat, kehikot, laatikot, rasiat, tynnyrit, astiat sekä tuki- ja välipuut. Tutustu toimintaan:  Puupakkausten Kierrätys PPK Oy

 

Pantilliset juomapakkaukset

Suomen Palautuspakkaus Oy on organisaatio, joka vastaa pantillisista juomapakkauksista. Tutustu toimintaan: Suomen Palautuspakkaus Oy

Kuntien ja ympäristöyritysten rooli kuluttajapakkausten keräyksessä

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, pakkausalan tuottajayhteisöt, kunnat ja ympäristöyritykset tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta pakkausjätteiden keräys ja kierrätys toimii järkevästi koko Suomen alueella. Myös yksityisten ja kuntien ympäristöyritysten rooli on vahva. 

  • Pakkausten erilliskeräyksen vähintään viiden asunnon asuinkiinteistöiltä kilpailuttavat ja järjestävät kunnat. Kunnilla ei ole omaa keräyskalustoa, joten varsinaisen keräystyön tekevät yksityiset kuljetusyritykset. Tuottajat maksavat kunnille keräyksestä ja tuottajilla on mahdollisuus vaikuttaa keräyksen toteuttamisen ehtoihin.
  • Kunnat voivat halutessaan täydentää tuottajien kuluttajapakkauskeräystä omissa ekopisteissään tai kiinteistökohtaisella keräyksellä. Kuntien järjestämä keräys kustannetaan kuntien perimillä jätehuoltomaksuilla. Suomen Kiertovoima ry edustaa julkista jätehuoltoa ja kuntien 31 jätelaitosta, jotka toteuttavat 5,3 miljoonan suomalaisen jätehuollon. Lue lisää: Suomen Kiertovoima ry
  • Myös yksityiset jätteenkuljetusyritykset voivat myydä palveluita tuottajille sekä asuinkiinteistöille, jos tuottajat tai kunta ei järjestä keräystä kiinteistöiltä. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry on vastuullisten ympäristöalan yritysten toimialajärjestö. Lue lisää: Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Pirkanmaan ELY-keskus valvoo tuottajavastuun toteutusta

Pirkanmaan ELY-keskus on viranomainen, joka valvoo tuottajavastuun toteutusta Suomessa.

  • Rinki raportoi Pirkanmaan ELY-keskukselle vuosittain yrityksiltä keräämänsä pakkaustilastot. Ne on laadittu Rinkiin liittyneiden yritysten ilmoittamien tietojen pohjalta. Tilastoista ilmenevät vain pakkausmateriaalien kokonaismäärät. Rinki ei luovuta yksittäisen yrityksen tietoja eteenpäin.
  • Pirkanmaan ELY-keskus ei vaadi Rinkiin liittyneiltä yrityksiltä selvitystä pakkauksia koskevan tuottajavastuun toteutuksesta. Katso: Rinkiin liittyneet yritykset

Pirkanmaan ELY-keskus raportoi vuosittain EU:lle Suomessa kertyneet pakkausjätemäärät sekä tiedot kierrätyksestä ja muusta hyödyntämisestä.