Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Rinki tekee pakkausten lajittelusta helppoa kuluttajille ja tuottajavastuun hoidon vaivattomaksi yrityksille.

Kuluttajille tarjoamme Rinki-ekopisteverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen kierrätykseen. Kuluttajan on helppo tuoda lajittelemansa pakkaukset Rinki-ekopisteisiin, joita on ympäri Suomen yli 1850 – Hangosta Utsjoelle.

Pakkaavien ja pakattuja tuotteita maahantuovien yritysten on hoidettava tuottajavastuu pakkauksistaan. Yrityksille tuotamme tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Yrityksen tarvitsee tehdä vain yksi sopimus pakkausten tuottajavastuun hoitamiseksi.

Rinki-ekopisteet

Yli 1850 ekopistettä Suomessa

pakkausten tuottajavastuu

Tuottajavastuu

Mitä tarkoittaa pakkausten tuottajavastuu?

Vuosikertomus copy

Vuosikertomus

Ringin vuosikertomukset

Tuhansia yrityksiä mukana

Pakkausten tuottajavastuu koskee yrityksiä, jotka pakkaavat, pakkauttavat tai maahantuovat pakattuja tuotteita Suomen markkinoille tai myyvät etäkaupalla suoraan käyttäjille Suomeen pakattuja tuotteita ja joiden liikevaihto on vähintään yksi miljoona euroa. Lainsäädännön tarkoituksena on muun muassa säästää luonnonvaroja ja ehkäistä ympäristölle koituvaa haittaa.

Kun yritys tekee Ringin hallinnoiman sopimuksen, se siirtää pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa hoitamisen pakkausalan tuottajayhteisöille. Sopimuksen on tehnyt yli 4 500 yritystä. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuottajavastuujärjestelmän ansiosta vain pieni osa pakkausten kokonaiskäytöstä jää hyödyntämättä.

 

Ringin omistavat:

 

Katso myös: Ringin hallitus 2021

Ringin tehtävät

Rinki toimii yhteistyössä pakkausalan tuottajayhteisöjen kanssa ja vastaa siitä, että pakkausten kierrätys ja tuottajavastuu toimii helposti ja kustannustehokkaasti. Ringin tehtäviin kuuluu muun muassa:

 

Tuottajien tunnistaminen, asiakaspalvelu ja laskutus

 • Markkinoi tuottajayhteisöjen ja Ringin palveluita tuottajavastuullisille yrityksille ja hoitaa sopimusten laatimisen.
 • Neuvoo asiakasyrityksiä pakkausten tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa.
 • Laskuttaa asiakasyrityksiltä tuottajayhteisöjen päättämät kierrätysmaksut.

Pakkaustietojen keräys, rekisterit ja raportointi

 • Ylläpitää tuottajarekisteriä, kerää tuottajilta tarvittavat pakkaustiedot ja laatii pakkausten tuottajavastuun edellyttämät tilastot.
 • Raportoi tuottajayhteisöille sopimusten ja viranomaisille säädösten vaatimusten mukaisesti.

Kuluttajapakkausten keräys ja kierrätys

 • Suunnittelee ja toteuttaa tuottajien vastuulla olevan pakkausjätteen vastaanottoverkoston kuluttajille.
 • Suunnittelee ja toteuttaa lasipakkausjätteen terminaalit, kuljetukset ja kierrätyksen.
 • Raportoi kuluttajapakkausten keräyksen toteutuksesta tuottajayhteisöille.

Tiedotus ja edunvalvonta

 • Tiedottaa pakkausjätteen keräyksestä ja kierrätyksestä sekä tuottajavastuujärjestelmistä ja niiden muutoksista.
 • Suunnittelee ja toteuttaa pakkausjätteiden tuottajavastuun edellyttämän kuluttajaviestinnän.
 • Valvoo pakkaajien etuja ja hoitaa suhteita sidosryhmiinsä päin.

Asiamiestehtävät

 • Toimii Suomen Keräyslasiyhdistys ry:n asiamiehenä.

RINKI Oy:n laatupolitiikka

Tarjoamme tuottajavastuullisille yrityksille, kuluttajille, tuottajayhteisöille ja yhteiskunnalle ratkaisut tehokkaaseen pakkausmateriaalien kierrätykseen ja tuottajavastuun toteuttamiseen lainsäädännön ja yritysvastuun edellyttämällä tavalla.

Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat luotettavuus, kustannustehokkuus, palveluhenkisyys, asiantuntevuus ja vaivattomuus.

Toimintamme perustuu asiakkaiden tarpeiden tuntemiseen sekä motivoituneeseen ja osaavaan henkilöstöön. Olemme sitoutuneet toimintamme jatkuvaan parantamiseen niin, että voimme vastata asiakkaiden tarpeisiin.

Ohjaamme toimintaamme laatujärjestelmällä, joka on rakennettu ISO 9001:2015 standardin vaatimusten mukaisesti. Olemme sitoutuneet standardin edellyttämiin toimintaperiaatteisiin.