Lasin kierrätys Suomessa

lasipakkaukset

Suomen Keräyslasiyhdistys ry on pakkauslasin tuottajayhteisö, joka on perustettu vuonna 1998. Yhdistys edistää lasin kierrätystä ja muuta hyötykäyttöä sekä vähentää lasijätteen syntymistä.

Suomen Pakkaustuottajat Oy jatkaa Suomen Keräyslasiyhdistyksen (SKY) toimintoja syyskuusta 2022 alkaen.

Lasin kierrätys

 

 

Lasin kierrätyksellä tarkoitetaan, että kerätty lasijäte muokataan uudeksi tuotteeksi, materiaaliksi tai aineeksi joko alkuperäiseen tai muuhun tarkoitukseen. Lasia voidaan kierrättää rajattomasti esimerkiksi uusien pakkausten valmistukseen ilman, että sen laatu tai puhtaus heikkenee. Kierrätyksen avulla säästetään luonnonvaroja ja energiaa sekä vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja kaatopaikkakuormitusta.

Keräyslasin kierrätysvaihtoehtoja ovat esimerkiksi käyttö uusien pakkausten, lasivillan ja vaahtolasin valmistuksessa. Kierrätystä edeltää käyttötarkoituksesta riippuen kerätyn lasin puhdistus, lajittelu ja murskaaminen.

Lasin kierrätysalalla toimivat muun muassa:

  • Pakkauslasijätteen esikäsittely kierrätystä varten: Maltha Group BV, Alankomaat; Krynicki Glass Recycling OÜ, Viro; Uusioaines Oy, Forssa
  • Lasivillan valmistus: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, Forssa ja Hyvinkää
  • Vaahtolasin valmistus: Uusioaines Oy, Forssa
  • Pakkauslasin valmistus: mm. Owens-Illinois, Viro; Ardagh Glass, Iso-Britannia

Näin lajittelet lasipakkaukset kotona ja Rinki-ekopisteellä


Pakkausten tuottajavastuu

Pakkaajilla ja pakattujen tuotteiden maahantuojilla on velvollisuus järjestää käytöstä poistettujen pakkausten jätehuolto kustannuksellaan. Jätehuolto tarkoittaa jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä. Lue lisää: Mitä on pakkausten tuottajavastuu?

Yritykset, jotka pakkaavat tuotteita lasipakkauksiin tai tuovat maahan lasipakkauksiin pakattuja tuotteita, voivat siirtää tuottajavastuuvelvoitteensa Suomen Keräyslasiyhdistykselle rekisteröitymällä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:hyn. Lue lisää: Näin yrityksesi liittyy Rinkiin

Jäsenet ja hallitus

Suomen Keräyslasiyhdistyksen jäsenet

Alko Oy

Elintarviketeollisuusliitto ry

Päivittäistavarakauppa ry

O-I Sales and Distribution Finland Oy

Saint-Gobain Finland Oy