Tuottajayhteisöjen ennakkoarviot vuoden 2022 kierrätysmaksuista

Pakkausalan tuottajayhteisöjen ja Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n ennakkoarviot ensi vuoden kierrätys- ja asiakasmaksuista ovat valmistuneet. Ennakkoarviot eivät ole sitovia ja lopulliset pakkausten tuottajavastuun maksut vuodelle 2022 päätetään syyskuun loppuun mennessä. Rinki tiedottaa lopulliset maksut asiakkaille heti tämän jälkeen.