Rinkiin liittyminen kannattaa

Yrityksellesi on hyötyä olla mukana yhteisessä järjestelmässä, jota organisoivat Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy ja pakkausalan tuottajayhteisöt sopimuksen tehneiden yritysten puolesta. Yhdellä sopimuksella yrityksesi saa kaikki nämä edut:

1. Yritys kantaa pakkaustensa tuottajavastuun vaivattomasti

Tärkein etu yritykselle on se, että se voi keskittyä ydinliiketoimintaansa, kun se on siirtänyt pakkaustensa tuottajavastuun hoitamisen helposti ja vaivattomasti Ringin kautta tuottajayhteisöille. Yksi sopimus riittää: kun yritys tekee sopimuksen, se liittyy pakkausalan tuottajayhteisöihin *). Rinki ja tuottajayhteisöt järjestävät liittyneiden yritysten puolesta kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja puupakkausten vastaanoton, keräyksen ja kierrätyksen niin, että lainsäädännön vaatimukset täyttyvät. Tähän sisältyy: Yrityspakkausten vastaanotto terminaaleissa, kuluttajapakkausten keräys sekä kuluttaja- ja yrityspakkausten kierrätys.

Yrityksen vastuulla on sen kiinteistölle jäävien pakkausjätteiden lajittelu ja niiden kuljetuksen järjestäminen kiinteistöltä, mikä ei sisälly Ringin laskuttamiin kierrätysmaksuihin. Lue lisää: Yrityspakkaukset ja jätehuolto kiinteistöistä

*) Yritys vastaa itse kulloinkin lainsäädännössä voimassa olevista pakkausten perusvaatimuksista. 

2. Pakkausjätteiden kierrätys ja kuluttajapakkausten keräys lain vaatimusten mukaisesti ja kustannustehokkaasti

Pakkausjätteiden kerääminen ja kierrätyksen järjestäminen tulisi erittäin kalliiksi yksittäiselle yritykselle. Kun yritys on mukana tuottajien yhteisessä järjestelmässä, ei sen tarvitse vastata järjestelmän ylläpidosta yksin, vaan se osallistuu yhteisiin kustannuksiin. Rinki ja tuottajayhteisöt ovat voittoa tavoittelemattomia organisaatioita ja huolehtivat siitä, että pakkausten keräys ja kierrätys hoidetaan kustannustehokkaasti.

Lain mukaan tuottajien vastuulla on se, että laissa asetetut tavoitteet ja vaatimukset pakkausjätteiden kierrätykselle toteutuvat. Lisäksi tuottajien on ylläpidettävä vähintään 30 vastaanottoterminaalia kuntien ja yritysten keräämille pakkausmateriaaleille sekä huolehdittava valtakunnallisesta kuluttajapakkausten keräyksestä: pakkausten erilliskeräys vähintään viiden asunnon asuinkiinteistöistä sekä Rinki-ekopisteverkosto. Rinki-ekopisteisiin kotitaloudet voivat palauttaa maksutta käytöstä poistettuja kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia.

3. Vastuullisuudesta viestiminen helppoa

Rinkiin liittynyt yritys voi viestiä asiakkailleen ja sidosryhmilleen vastuullisuudesta ja pakkausten tuottajavastuusta. Rinkiin liittyneellä yrityksellä on oikeus käyttää Rinki-merkkiä sen käyttösääntöjen mukaisesti markkinointiviestinnässään. Lisäksi yrityksen nimi julkaistaan Ringin verkkosivuston Liittyneet yritykset -listalla, ja yritys saa vuosittain Rinki-todistuksen. Rinki-merkin ja -todistuksen yritys voi ladata helposti Ringin extranet-palvelun kautta.

4. Vain yksi pakkaustietojen ilmoitus vuodessa

Tuottajavastuun hoitamiseen liittyy myös viranomaisille raportointi. Viranomaisille täytyy vuosittain raportoida muun muassa markkinoille toimitettujen tuotteiden kokonaispakkausmäärät sekä se, kuinka pakkausjätteiden keräys ja kierrätys on järjestetty valtakunnallisesti ja miten viestinnälliset velvoitteet on hoidettu.

Rinkiin liittyneelle yritykselle myös raportointi on vaivatonta, sillä yritys ilmoittaa Ringille ainoastaan kerran vuodessa markkinoille toimittamansa pakkausmäärät. Tuottajayhteisöt ja Rinki hoitavat kaiken lain vaatiman viranomaisraportoinnin sopimuksen tehneiden yritysten puolesta keskitetysti. Pelkkä pakkaustietojen ilmoitus ei riitä viranomaisille, vaan valtakunnallinen pakkausjätteiden keräys ja kierrätys on järjestettävä myös käytännössä.

5. Ajankohtaista tietoa pakkauskierrätyksestä

Rinki tiedottaa yrityksille pakkauskierrätykseen ja -keräykseen liittyvistä ajankohtaisista asioista sekä tuottajavastuusta Rinki-verkkolehdessä ja INFO- ja TEEMA-uutiskirjeissä sekä verkkosivustolla.

6. Ringin yritysasiakaspalvelu neuvoo ja auttaa

Ringin asiakaspalvelu neuvoo ja auttaa yrityksiä tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa. Puhelin 09 6162 3500 (ark. klo 8.30-15.30) ja sähköposti info@rinkiin.fi.