Näin liityt Rinkiin

Liittyminen on helppoa: täytä sopimus ja palauta se Rinkiin. Lue tästä lisää:

1. Sopimuslomake

Sopimuksen voi ladata tästä:

Rinki hallinnoi sopimuksia, joilla yritykset voivat siirtää pakkauksia koskevan tuottajavastuunsa pakkausten tuottajayhteisöille.

2. Sopimustyypin valinta (sopimuslomakkeen sivu 2)

Sopimustyyppejä on kaksi, joista valitaan toinen:

 

Yksittäinen sopimus

Yksittäisen sopimuksen voi tehdä yhdellä Y-tunnuksella toimiva, pakkauksistaan tuottajavastuussa oleva yritys. Vaikka sopimus tehdään yksittäisenä, kattaa se kaikki yrityksen samalla Y-tunnuksella toimivat toimipaikat, joiden käyttämät pakkausmäärät raportoidaan vuosittain Ringille yhteenlaskettuna. Yksittäisen sopimuksen voi halutessaan tehdä myös alle miljoonan euron liikevaihdon yritykset, joilla ei ole lakisääteistä pakkausten tuottajavastuuta. Myös ne raportoivat käyttämänsä pakkaukset ja kuuluvat asiakas- ja kierrätysmaksujen piiriin.

 

Yhdistetty sopimus

Yhdistetyn sopimuksen voi tehdä konserni tai sellainen keskusliike, ketjuorganisaatio tai franchisor, jolla on omistukseen, sopimukseen tai muuhun valtuutukseen perustuva oikeus edustaa sopimukseen liittyviä yrityksiä. Konserni on määritelty kirjanpitolaissa ja osakeyhtiölaissa. Sopimuksessa olevaan liitteeseen 2 luetellaan ne yritykset, jotka liittyvät yhdistettyyn sopimukseen.

Ole tarvittaessa yhteydessä Ringin yritysasiakaspalveluun oikean sopimustyypin valitsemiseksi. Puhelin 09 6162 3500 (ark. klo 8.30-15.30) ja sähköposti info@rinkiin.fi.

3. Yritystietojen rekisteröinti ja extranet-tunnukset

Kun Ringille tullut sopimus on hyväksytty, Rinki tallentaa yritysten tiedot rekisteriin ja lähettää sähköpostitse sopimuksessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle liittymisviestin, jossa kerrotaan ohjeet extranet-palvelun käyttöönotosta. Palvelun kautta pakkaustietojen raportointi ja tietojen päivitys on helppoa ja vaivatonta. Extranetistä voi ladata myös yrityksen etuihin kuuluvat Rinki-merkin ja -todistuksen, joilla yritys voi viestiä vastuullisuudesta ja pakkausten tuottajavastuusta. 

4. Yrityksen nimi lisätään Ringin verkkosivuston Liittyneet yritykset -listaan

5. Laskutus pakkaustietojen hyväksymisen jälkeen

Sopimuksen tehneet yritykset raportoivat vuosittain edellisenä vuotena markkinoille toimittamansa pakkausmäärät. Kun yritys on palauttanut pakkaustiedot ja ne on hyväksytty, Rinki laskuttaa yritystä hinnaston mukaisesti.

Yritys maksaa liittyessään kertaluonteisen RINKI Oy:n liittymismaksun sekä vuosittain asiakasmaksun. Lisäksi yritys maksaa tuottajayhteisöjen määrittämät pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksut, jotka Rinki laskuttaa yrityksiltä ja tilittää tuottajayhteisöille.  Ringin asiakasmaksut ja pakkausten kierrätysmaksut pohjautuvat yrityksen edellisenä vuotena käyttämiin pakkausmääriin, jotka yritys raportoi Ringille.