Yrityspakkaukset ja jätehuolto kiinteistöistä

Yritys siirtää pakkaustensa tuottajavastuun hoitamisen pakkausalan tuottajayhteisöille, kun se tekee Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hallinnoiman sopimuksen. Yritys on tällöin mukana tuottajien yhteisessä järjestelmässä ja osallistuu järjestelmän yhteiskustannuksiin.

Rinki kerää kotitalouksien pakkausjätteitä Rinki-ekopisteissä, yritysten pakkauksia niihin ei saa viedä.

Yrityksen on järjestettävä kiinteistönsä jätehuolto

Yrityksen vastuulla on sen kiinteistölle jäävien pakkausjätteiden lajittelu sekä niiden kuljetuksen järjestäminen kiinteistöltä. Kuljetuksesta voi sopia jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Kuljetuspalvelusta peritty maksu on erillinen kulu yritykselle, eikä se sisälly Ringin laskuttamiin kierrätysmaksuihin. 

Ringin laskuttamat kierrätysmaksut kattavat yrityksen Suomen markkinoille saattamien pakkausten kierrätyksen sekä kuluttajapakkausten keräyksen Suomessa. Pakkausjätteiden keräys yrityksen kiinteistöltä ei sisälly maksuihin.

Ringin laskuttamalla kierrätysmaksulla katetaan yritysten pakkausjätteen vastaanottoon tarkoitettu terminaaliverkosto, jossa materiaali otetaan maksutta vastaan sekä materiaalin kuljetus terminaalista käsittelylaitokselle ja kierrätys uusiksi tuotteiksi tai uusien tuotteiden raaka-aineeksi.

Yrityspakkausten vastaanottoterminaalit ja lajitteluohjeet

Kuitu-, metalli-, muovi- ja puupakkauksista vastaavat tuottajayhteisöt tiedottavat itse omista vastaanottoterminaaleistaan sekä yrityspakkausten lajitteluohjeista. 

Suomen Keräyslasiyhdistys ry on valtuuttanut Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n järjestämään lasipakkausjätteen vastaanottoterminaalit. Terminaalit ottavat vastaan kunnilta ja yksityisiltä jätteenkuljetusyrityksiltä ainoastaan sellaista lasipakkauspakkausjätettä, joka on kerätty ja lajiteltu valtakunnallisen lajitteluohjeen mukaan. Kotitalouksille ja yrityksille on samat lasipakkausten lajitteluohjeet.

Lisätietoa alla:

Kuitupakkaukset

Kuitupakkausten vastaanottoterminaalit ja lajitteluohjeet

Lasipakkaukset

Lasipakkausten vastaanottoterminaalit

Metallipakkaukset

Metallipakkausten vastaanottoterminaalit ja lajitteluohjeet

Muovipakkaukset

Muovipakkausten vastaanottoterminaalit ja lajitteluohjeet

Puupakkaukset

Puupakkausten vastaanottoterminaalit ja lajitteluohjeet