Pakkausten tuottajavastuu

pakkausten tuottajavastuu

Onko pakkausten valmistaja tuottajavastuussa?

Pakkaukset ovat pakkausten valmistajan pakattavia tuotteita. Jos ne pakataan johonkin pakkaukseen tai pakkausmateriaaliin, on pakkausten valmistaja niiden pakkausten osalta tuottajavastuussa.

Kuka on pakkauksista tuottajavastuussa?

Pääosin tuottajavastuu pakkauksista on suomalaisilla yrityksillä. Pirkanmaan ELY-keskuksen linjauksen mukaan 1.5.2015 lähtien tuottajaksi katsotaan yritys, joka täyttää seuraavat ehdot:

  1. Yrityksellä on suomalainen Y-tunnus ja sillä on vähintään yksi toimipaikka Manner-Suomessa.
  2. Yrityksen liikevaihto on 1M€ tai enemmän.
  3. Yritys pakkaa Suomessa tuotteita tai maahantuo pakattuja tuotteita Suomen markkinoille.

Ulkomainen yritys tai sen sivuliike, joka on merkitty Suomen kaupparekisteriin, on tuottajavastuussa, kun kaikki kolme yllä mainittua ehtoa täyttyvät.

Huom! Suomalainen yritys on tuottajavastuussa myös niiden tuotteiden pakkauksista, jotka se ostaa ulkomaiselta yritykseltä, joka ei täytä kaikkia edellä mainittuja ehtoja.

Mikä on tuottajavastuu?

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta järjestää tuotteista syntyvien jätteiden uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu jätehuolto sekä näistä aiheutuvat kustannukset. Jätelaissa vastuu on yrityksillä, jotka myyntitavasta riippumatta saattavat Suomen markkinoille moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaita, autoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja akkuja, keräyspaperia sekä pakkauksia.

Onko liikevaihdoltaan alle miljoonan euron yritys millään tavalla velvollinen huolehtimaan pakkaustensa tuottajavastuusta?

Ei, alle yhden miljoonan euron liikevaihdon yrityksillä ei ole lakisääteistä pakkausten tuottajavastuuta. Tällaiset yritykset voivat kuitenkin halutessaan tehdä Ringin hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa ja pääsevät näin hyödyntämään Ringin asiakasetuja. Sopimuksen tehneet alle miljoonan euron yritykset raportoivat myös pakkaustietonsa Ringille vuosittain ja kuuluvat asiakas- ja kierrätysmaksujen piiriin.

Katso: Etuja liittyneille yrityksille