Pakkausten tuottajavastuu

pakkausten tuottajavastuu

Valmistamme komponentteja, joita myymme toisille yrityksille. Emme myy kuluttajille. Koskeeko pakkausten tuottajavastuu siis meitä B2B-pakkaajia?

Kyllä. Tuottajavastuu koskee myös B2B-pakkaajia, jos yrityksen liikevaihto on yli miljoona euroa. Pakkausten tuottajavastuu on yrityksille lakisääteinen velvoite. Vastuu on yrityksillä, jotka pakkaavat Suomessa, maahantuovat pakattuja tuotteita tai myyvät tuotteitaan Suomeen etäkaupalla. Yritys vastaa pakkauksistaan myös silloin, kun sen tuotteiden pakkaaminen tai logistiikka on ulkoistettu toiselle yritykselle.

Onko pakkausten valmistaja tuottajavastuussa?

Pakkaukset ovat pakkausten valmistajan pakattavia tuotteita. Jos ne pakataan johonkin pakkaukseen tai pakkausmateriaaliin, on pakkausten valmistaja niiden pakkausten osalta tuottajavastuussa.

Kuka on pakkauksista tuottajavastuussa?

Pakkausten tuottajavastuu koskee

  1. suomalaista pakkaajaa* tai ulkomaisen toimijan Suomen sivuliikettä**, joka pakkaa tuotteita Suomen markkinoille
  2. suomalaista maahantuojaa* tai ulkomaisen toimijan Suomen sivuliikettä**, joka toimii pakattujen tuotteiden maahantuojana Suomen markkinoille
  3. ulkomaista toimijaa, joka on sijoittautunut toiseen valtioon kuin Suomi, ja joka myy etäkaupalla pakattuja tuotteita suoraan käyttäjille Suomessa

JA

yrityksen liikevaihto on vähintään 1 miljoona euroa.

* yrityksellä on suomalainen Y-tunnus ja sen kotipaikka on Suomessa.

**yrityksellä on kiinteä toimipaikka Suomessa ja se on merkitty sivuliikkeenä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Mikä on tuottajavastuu?

Tuottajavastuulla tarkoitetaan tuottajan velvollisuutta järjestää tuotteista syntyvien jätteiden uudelleenkäyttö, kierrätys ja muu jätehuolto sekä näistä aiheutuvat kustannukset. Jätelaissa vastuu on yrityksillä, jotka myyntitavasta riippumatta saattavat Suomen markkinoille moottorikäyttöisten ajoneuvojen renkaita, autoja, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja akkuja, keräyspaperia sekä pakkauksia.

Onko liikevaihdoltaan alle miljoonan euron yritys millään tavalla velvollinen huolehtimaan pakkaustensa tuottajavastuusta?

Ei, alle yhden miljoonan euron liikevaihdon yrityksillä ei ole lakisääteistä pakkausten tuottajavastuuta. Tällaiset yritykset voivat kuitenkin halutessaan tehdä Ringin hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa ja pääsevät näin hyödyntämään Ringin asiakasetuja. Sopimuksen tehneet alle miljoonan euron yritykset raportoivat myös pakkaustietonsa Ringille vuosittain ja kuuluvat asiakas- ja kierrätysmaksujen piiriin.

Katso: Etuja liittyneille yrityksille