PYR on nyt Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Kirjoittaja: Rinki Julkaistu: 23.06.2015

Tässä tiedotteessa:

  • PYR on nyt Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
  • Uusi RINKI-merkki käyttöön vuoden lopussa
  • RINKI-ekopisteet kuluttajille – verkosto rakenteilla
  • Uusi verkkosivusto lokakuussa

Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n toiminnan laajenemisen myötä PYRin hallitus päätti huhtikuussa 2015, että PYRin uusi nimi on Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy. Uusi nimi korostaa työmme ydinasiaa, pakkauskierrätystä. Kaupparekisteri hyväksyi uuden nimen 29.5.2015, Y-tunnus (1109694-1 ) säilyy samana.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy – nimi otetaan heti käyttöön. Pyydämme ystävällisesti päivittämään uuden nimemme omiin rekistereihinne. Nimenmuutos ei edellytä teiltä muita toimenpiteitä.

Uusi RINKI-merkki käyttöön vuoden lopussa

Uusi RINKI-merkki korvaa vuoden lopussa nykyisen PYR-merkin. RINKI-merkin käyttöoikeus on RINKIin liittyneillä yrityksillä. Toimitamme RINKI-merkkioriginaalit asiakkaillemme tämän vuoden aikana. Yhtiön tunnuksena olevan R-kirjaimen sakara kääntyy ympyräksi ja sellaisena kuvastaa materiaalin jatkuvaa kiertoa.

RINKI-merkki osoittaa, että yritys kantaa tuottajavastuunsa myös pakkauksistaan. Yritys voi käyttää RINKI-merkkiä pakkauksissaan, verkkosivustoillaan, mainoksissaan – kaikessa markkinointiviestinnässään. Merkin käyttäminen on vapaaehtoista, eikä sen käyttöönotolle ei ole asetettu aikarajaa. Yrityksillä voi olla käytössään PYR-merkittyjä pakkauksia, ja ne voi hyvin käyttää loppuun. Samaan pakkaukseen vanhaa ja uutta merkkiä ei kuitenkaan kannata painaa rinnakkain.

RINKI-ekopisteet kuluttajille – verkosto rakenteilla

Vuoden 2016 alussa avautuvat lain vaatimusten mukaiset, tuottajien järjestämät ja kustantamat RINKI-ekopisteet. Pisteet saavat yhtenäisen ilmeen, ja ne ovat valmiina vastaanottamaan kuluttajien pakkausjätteitä valtakunnallisesti. Jokaisessa 1 850 pisteessä kerätään vähintään kuitu-, metalli- ja lasipakkauksia, lisäksi 500:ssa kerätään muovipakkauksia.

RINGin uusi ilme sekä keräyspisteiden nimi, RINKI-ekopiste, helpottavat kuluttajapakkausten keräyspisteiden tunnistamista. Uutta logoa on siis helppo hyödyntää sekä keräyspisteissä että yksittäisissä pakkauksissa nykyisen PYR-merkin tapaan.

Tulevat RINKI-ekopisteet ovat tärkeä osa kiertotaloutta. Kiertotalous tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä, että yhä suurempi osa yhteiskunnassa kiertävistä materiaaleista käytetään uudelleen samaan tai uuteen tarkoitukseen. Tavoitteena on materiaalikäytön tehostaminen. Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy panostaa erityisesti kuluttajien neuvontaan pakkauskierrätyksessä. RINKI-merkki palvelee pakkaajaa – se on kehotus kestävään toimintaan: Tämän pakkauksen voit kierrättää RINKI-ekopisteessä, uusien tuotteiden raaka-aineena!

Uusi verkkosivusto lokakuussa

RINKI Oy avaa uuden verkkosivuston – www.rinkiin.fi – lokakuussa, jonka jälkeen se korvaa nykyisen sivuston (www.pyr.fi). Uudella sivustolla on myös kuluttajapakkausten keräykselle oma sivustonsa. Sieltä kuluttaja saa helposti pakkausten lajitteluohjeet, tietoa pakkausten kierrätyksestä sekä RINKI-ekopisteistä. Tiedotamme uuden sivuston käyttöönotosta tarkemmin syksyllä.

Lisätietoa:
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Heli Satuli
viestintäpäällikkö
heli.satuli@rinkiin.fi
puh. 044 320 3622

Tutustu myös: PYR Oy:n toimintakertomus 2014

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (aikaisemmin Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Yrityksille tuotamme tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme 1.1.2016 alkaen kuluttajapakkausjätteen keräysverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen kierrätykseen. RINKIin on liittynyt noin 5 000 yritystä, jotka kantavat lakisääteisen tuottajavastuunsa myös Suomen markkinoille päätyvien pakkaustensa osalta. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuottajavastuujärjestelmän ansiosta vain pieni osa pakkausten kokonaiskäytöstä jää hyödyntämättä. www.pyr.fi (Uusi sivusto lokakuussa 2015: www.rinkiin.fi)

Sinua saattaisi kiinnostaa

Uusimmat artikkelit >