Rinki-ekopisteverkosto avautui 1.1.2016

Kirjoittaja: Rinki Julkaistu: 12.01.2016

Vuoden vaihduttua kotitalouksissa syntyvän pakkausjätteen keräyksestä vastaavat tuottajavastuun mukaisesti pakkaavat ja pakattuja tuotteita maahantuovat yritykset, eli tuottajat. Kaupan ja teollisuuden Rinki-ekopisteverkosto on aloittanut toimintansa. Rinki-ekopisteitä on ympäri Suomen jo yli 1400. Muovipakkausten keräyspisteitä avataan tammikuussa yli sataan Rinki-ekopisteeseen. Pakkausjätteen keräyspisteitä avataan vaiheittain lisää, kunnes kaikki asetuksen mukaiset 1850 pistettä ovat valmiit heinäkuun loppuun mennessä.

Yli 1 400 Rinki-ekopistettä on jo avoinna ja vastaanottaa kotitalouksista kertyvää pakkausjätettä: lasipakkauksia, kartonkipakkauksia ja metallia. Muovipakkauksia vastaanottavia pisteitä on avoinna nyt reilut 50, katso liite avoinna olevista Rinki-ekopisteistä. Tammikuun aikana muovipakkausten keräysastioita toimitetaan keräyspisteisiin ja niiden määrä kasvaa yli sataan. Kaikki noin 500 muovipakkausten keräyspistettä ovat käytössä muun verkoston kanssa heinäkuun loppuun mennessä.

Monilla paikkakunnilla kunnan vanhoja olemassa olevia keräyspisteitä on muuttunut Rinki-ekopisteiksi. Niitä täydennetään uusilla keräyssäiliöillä niin, että kaikissa Rinki-ekopisteissä on vähintään lasi- ja kartonkipakkausten sekä metallin keräyssäiliöt. Useissa on myös muovipakkausten keräyssäiliö. Kuluttaja voi siis palauttaa vähintään kolmea eri pakkausjätelajia kaikkiin Rinki-ekopisteisiin. Useissa Rinki-ekopisteissä on mahdollisuus palauttaa myös keräyspaperia ja tekstiiliä. Rinki tekee yhteistyötä paperin tuottajayhteisöjen ja vaatteiden kierrätystä hoitavien organisaatioiden kanssa. Suurin osa Rinki-ekopisteistä saa vihreän Rinki-ekopistekyltin ja keräyssäiliöt tarroitetaan Ringin ilmeen mukaisilla lajitteluohjeilla kevään aikana.

Täysin uusia Rinki-ekopisteitä perustetaan noin 450. Uudet pisteet avataan useimmiten kauppojen tai liikekeskusten yhteyteen, hyvien kulkuyhteyksien varrelle. Uusien ekopisteiden sijainneista tiedotetaan, kun kaikki tarvittavat luvat ja sopimukset on saatu kuntoon, ja pisteen paikka varmistuu.

”Valitettavasti kaikkia pakkausasetuksen edellyttämiä 1850 keräyspistettä ei lyhyestä, alle 18 kuukauden valmisteluajasta johtuen saatu valmiiksi heti 1.1.2016”, kertoo Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. ”Keräyspisteitä perustetaan lisää, ja olemassa olevia täydennetään uusilla astioilla kevään kuluessa. Meidän tuottajien lisäksi verkostoa ovat rakentaneet kanssamme kunnat ja niiden 35 jätelaitosta sekä yksityiset ympäristöalan yritykset.”

Säiliöiden tyhjennykset sekä muu kunnossapito

Keräyssäiliöiden tyhjennyksistä on tehty sopimukset viiden urakoitsijan kanssa. Rinki-ekopisteistä huolehtivat Lassila&Tikanoja Oyj, HFT Network Oy (uusi nimi Reno Norden Oy), Jätehuolto E. Parkkinen Oy, Paperinkeräys Oy ja Kuljetusliike Rauhala Oy. Veikko Lehti Oy hoitaa toistaiseksi tyhjennykset Satakunnan alueella. Myös pisteiden kunnossapidosta ja siivouksista on sovittu.

Lajitteluohjeita ja apua asiakaspalvelusta              

Ohjeiden mukainen lajittelu on tärkeää, jotta kerätty pakkausmateriaali kelpaa kierrätykseen. Pakkausjätteiden lajitteluohjeet ovat yhteneväiset kaikkialla Suomessa. Aiemmin ne ovat voineet vaihdella alueittain. Valtakunnalliset ohjeet on osoitteessa Rinkiin.fi/lajitteluohjeetNe ovat myös keräyssäiliöiden kyljessä.

”Oikein lajitellusta pakkausjätteestä saamme hyvälaatuista materiaalia kierrätykseen. Viimekädessä meistä kuluttajista riippuu se, kuinka tehokkaasti pakkausjäte saadaan kiertoon”, Juha-Heikki Tanskanen toteaa.

Ringin asiakaspalvelu vastaa kuluttajien kierrätys- ja lajittelukysymyksiin sekä ottaa vastaan Rinki-ekopisteitä koskevaa palautetta. Asiakaspalvelun tavoittaa maksuttomasta palvelunumerosta 0800 133 888 (ark. 7-21, la 9-18) tai sähköpostilla osoitteesta asiakaspalvelu@rinkiin.fi. Verkkosivustolla Rinkiin.fi on paljon lisätietoa pakkauskierrätyksestä ja lajittelusta. Rinki on myös Facebookissa nimellä rinkikierratys. Ringin ekopisteet löytyvät lähiaikoina Jätelaitosyhdistyksen ylläpitämästä Kierratys.info -verkkopalvelusta, jossa kartalta voi hakea lähimmän keräyspisteen.

Avoinna olevat Rinki-ekopisteet 12.1.2016 (Excel-tiedosto)

Avoinna olevat Rinki-ekopisteet 12.1.2016 (PDF-tiedosto)

Lisätietoja: 

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen
GSM 040 081 4243
juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi

Viestintäpäällikkö Katri Tuulensuu
GSM 050 439 6601
katri.tuulensuu@rinkiin.fi

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (aiemmin: Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) on kaupan ja teollisuuden omistama, voittoa tavoittelematon palveluyritys. Yhtiö huolehtii siitä, että Rinki-ekopisteissä kotitalouksien kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkaukset saadaan talteen kierrätystä varten oikein lajiteltuna, tehokkaasti ja järkevillä kustannuksilla.

Yhtiö myös rekisteröi tuottajavastuulliset yritykset, kerää niiltä rahoituksen pakkauskierrätystä varten sekä tuottaa tilastoja ja lain vaatimat raportit tuottajavastuun toteutuksesta viranomaisille. Lisäksi se tiedottaa pakkauskierrätyksestä ja Rinki-ekopisteistä sekä neuvoo ja auttaa yrityksiä ja kuluttajia.

Suomi on onnistunut pakkausten kierrätyksessä hyvin. Yli puolet pakkauksista kierrätetään jo nyt. Muun muassa kartongin, lasin ja metallin kierrätystulokset ovat useita vuosia ylittäneet Suomessa ja EU:ssa asetetut tavoitteet, ja myös muovipakkausten kierrätystavoitteet on saavutettu. Kesällä 2014 voimaan tullut pakkausasetus lisäsi pakkausjätteiden kierrätystavoitteita vuosille 2016 ja 2020.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Uusimmat artikkelit >