Jätelaki uudistui – tämä muuttui tuottajavastuullisen yrityksen kannalta

Kirjoittaja: Rinki Julkaistu: 19.07.2017

Jätelain uudistus tuli voimaan maanantaina 19.7.2021. Lakimuutoksella vauhditetaan kierrätystä ja kiertotaloutta: Uuden jätelain myötä tuottajavastuullisten yritysten vastuut ja kustannukset kasvavat, mutta samalla ulkomaiset verkkokaupat saadaan mukaan järjestelmään.

Kierrätystavoitteet tiukentuvat

Uuden jätelain taustalla on vuonna 2018 uudistettu EU:n jätedirektiivi, jonka tavoitteina on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Jätelakiuudistuksen myötä pakkausjätteen kierrätystavoitteet kiristyvät kahdessa vaiheessa (vuosina 2025 ja 2030). Erityisesti muovipakkausten kohdalla uusien tavoitteiden täyttäminen edellyttää kierrätysasteen merkittävää kasvattamista Suomessa.

Uuden jätelain mukaan pakattuja tuotteita myyvät ja maahantuovat yritykset ovat vastuussa niiden kierrätyksestä. Tuottajat maksavat Suomessa vähintään 80 % pakkausten keräyksen ja kierrätyksen kustannuksista.

Tuottajavastuu laajenee

Merkittävin muutos Ringin asiakasyrityksen kannalta on tuottajavastuun ulottaminen pakkausten erilliskeräykseen asuinkiinteistöistä. Aiemmin yritykset ovat vastanneet vain Rinki-ekopisteiden kautta tapahtuvasta keräyksestä. Kiinteistöjen erilliskeräys myös lisääntyy entisestään, kun se tulee pakolliseksi kaikille vähintään viiden asunnon taloyhtiöille.

Pakkausten erilliskeräyksen vähintään viiden asunnon asuinkiinteistöiltä kilpailuttavat ja järjestävät kunnat. Kunnilla ei ole omaa keräyskalustoa, joten varsinaisen keräystyön tekevät yksityiset kuljetusyritykset. Tuottajat maksavat kunnille keräyksestä ja tuottajilla on mahdollisuus vaikuttaa keräyksen toteuttamisen ehtoihin.

Uudessa jätelaissa on paljon hyvää: ulkomaiset verkkokaupat saadaan nyt tuottajavastuun piiriin. Aiemmin suomalaiset yritykset maksoivat myös etäkauppaa harjoittavien ulkomaisten yritysten kierrätysmaksut. Ringin viesti päättäjille on ollut, että viranomaisen on myös valvottava etäkaupan tuottajavastuun toteutumista.

Tuottajavastuun kustannukset kasvavat

Ringin asiakasyritysten tuottajavastuun kustannukset nousevat uuden jätelain myötä merkittävästi. Vuonna 2020 kustannukset olivat noin 24 miljoonaa euroa, siirtymäajan jälkeen kustannukset ovat vuonna 2025 arviolta noin 60–70 miljoonaa euroa.

Yritysten laajentunut kustannusvastuu pakkauskeräyksessä alkaa siirtymäajan jälkeen 1.7.2023. Korotetut kierrätystavoitteet on saavutettava vuonna 2025, mikä nostaa myös kustannuksia. Valmistelut alkavat kuitenkin jo tänä syksynä.

Kierrätystavoitteet lasketaan jatkossa netosta

Uudistettu jätelaki nostaa Suomen kierrätystavoitteet EU-direktiivin vaatimalle tasolle. Kierrätysasteet lasketaan jatkossa materiaalista, joka aidosti päätyy kiertoon ja uusiokäyttöön. Aiemmin kierrätysaste laskettiin kierrätettäväksi kerätystä määrästä.

Kaikkea kerättyä materiaalia ei pystyä käyttämään raaka-aineena, joten jo nykyisen kierrätystason ylläpitäminen edellyttää lajittelun lisäämistä. Kierrätystavoitteiden saavuttaminen jatkossa edellyttää myös toimivia markkinoita ja isompaa kysyntää kierrätysmateriaaleille.

Tuottajayhteisöt järjestäytyvät uudelleen

Uudistettu laki edellyttää, että yksi ja sama tuottajayhteisö hoitaa kaikkien pakkausmateriaalien tuottajavastuun. Nykyiset tuottajayhteisöt ovat aloittaneet keskinäiset neuvottelut lakimuutokseen valmistautumiseksi.

Lue lisää uudesta jätelaista:

Kiertotalous ottaa harppauksen eteenpäin – Uusi jätelaki lisää kierrätystä ja yritysten kustannuksia kymmenillä miljoonilla

Lisätietoja:

Asiakaspalvelu yrityksille
Puh. 09 6162 3500 (pvm/mpm), ark. klo 8.30–15.30
Sähköposti: info@rinkiin.fi

Viestintäpäällikkö Heli Satuli
heli.satuli@rinkiin.fi
puh. 044 320 3622

Sinua saattaisi kiinnostaa

Uusimmat artikkelit >