SUP-tuote vai ei? Tarkista kuuluuko pakkaus direktiivin soveltamisalaan

Kirjoittaja: Rinki Julkaistu: 01.09.2022

Kertakäyttömuovidirektiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat kokonaan tai osittain muovista valmistettuja ja kertakäyttöisiä. Monen tuotteen kohdalla on kuitenkin epäselvää, onko kyseessä SUP-tuote vai ei. Ringin SUP-tuotelistaus auttaa määrittämisessä.

SUP-direktiivin eli virallisemmin tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutuksen vähentämistä koskevan EU-direktiivin toimeenpano etenee Suomessa. Kertakäyttömuovidirektiivin tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä sekä edistää kiertotaloutta ja yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Direktiivin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat kokonaan tai osittain muovista valmistettuja ja kertakäyttöisiä. Direktiivi edellyttää tuoteryhmästä riippuen eri toimia: kulutuksen vähentämistä, tuotekieltoja, tuotteiden ominaisuuksiin liittyviä vaatimuksia, merkintävaatimuksia, erilliskeräysvaatimuksia, laajennettua tuottajavastuuta, kuluttajavalistusta sekä tiedonkeruuta ja EU-raportointia.

SUP-tuotetaulukko auttaa määrittelyssä

Monen yksittäisen tuotteen kohdalla on kuitenkin epäselvää, onko kyseessä SUP-tuote vai ei. Rinki on saanut pakkausten tuottajavastuullisilta yrityksiltä runsaasti kysymyksiä määrittelyitä koskien.

Helpottaakseen yritysten arkea, Rinki on laatinut yhdessä SUP-ryhmän ja viranomaisten kanssa oheisen tuotelistan, josta yritys voi tarkistaa, kuuluuko jokin tietty pakkaus direktiivin soveltamisalaan vai ei. Taulukko ei ole kaikenkattava, vaan siihen on listattu sellaisia määrittelyjä, jotka alan toimijat ovat todenneet epäselviksi.

SUP-tuote vai ei – Katso vastaus Ringin tuotelistalta

Taulukko on laadittu yhteistyössä SUMI Oy:n ja Suomen pakkausutuottajat Oy:n sekä Ringin omistajaliitoista koostuvan SUP-ryhmän kanssa. Liitteen tuotelistaa käydään säännöllisesti läpi viranomaisten kanssa. Rinki päivittää tuotelistausta huomioiden mahdolliset Euroopan komission lisäohjeet ja uudet kansalliset viranomaislinjaukset.

Määrittelyissä on hyödynnetty seuraavia lähteitä:

Lisätietoja SUP-direktiivistä ja sen tuomista velvoitteista tuottajavastuullisille yrityksille löytyy Ringin artikkelista SUP-direktiivin kiellot ja merkintävaatimukset voimaan – Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lisätietoja SUP-direktiivistä ja sen soveltamisesta löytyy myös Ympäristöministeriön sivuilta.

Sinua saattaisi kiinnostaa

Uusimmat artikkelit >