EU on asettanut kovat tavoitteet kierrätykselle

Vuonna 2017 odotettiin, mitä vaatimuksia EU:n uusi kiertotalouspaketti tuo tullessaan. Alkoi jo näyttää, että paketista ei saada päätöstä vuonna 2017, mutta lopulta saatiin 18.12. puheenjohtajamaa Viron johdolla aikaan kompromissiratkaisu.

Rinki seurasi tarkkaan kiertotalouspaketin valmistelua. Pyrimme aktiivisesti vaikuttamaan paketin sisältöön siten, että pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä voidaan kehittää Suomessa kustannustehokkaasti.

Erityisesti muovi- ja puupakkauksille asetetut tavoitteet ovat Suomelle haastavia. Lisähaasteen tuo se, että kierrätysasteen laskentatapa muuttuu, mikä käytännössä vaikeuttaa kierrätystavoitteiden saavuttamista.

Kehittämisen vuosi Ringissä

Ringissä päästiin vuonna 2017 tekemään kehitystyötä, johon oli liian vähän aikaa edellisenä vuonna, kun ekopisteverkostoa vielä rakennettiin. Panostimme erityisesti kuluttajapakkausten keräyksen tehokkuuden lisäämiseen ja omien toimintaprosessiemme kehittämiseen. Näissä saavutettiin hyviä tuloksia. Esimerkiksi tyhjennysten yhteydessä tehtävästä keräyssäiliöiden punnituksesta saatiin niin hyviä kokemuksia, että sitä laajennetaan kaikkiin Rinki-ekopisteisiin.

Rinki-ekopisteverkosto vakiinnutti asemansa kuluttajien keskeisenä kierrätyskanavana. Pisteiden siisteys on saatu pääosin vakiinnutettua hyvälle tasolle, mutta kulutuspiikit, kuten joulu, aiheuttavat paikoin haasteita. Tässäkin tarvitaan hyvää yhteistyötä kaikkien suomalaisten kanssa. Pakkausjätevarastoa ei kannata tyhjentää pisteille pyhien aikana.

Rinki teki ensimmäisen valtakunnallisen viestintäkampanjansa. Viestinnällä tehtiin pakkausmateriaalien lajittelua, keräystä ja kierrätystä tutummaksi kotitalouksille. Olimme kampanjaan erittäin tyytyväisiä – on selvää, että se saa jatkoa.

Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme, Ringin henkilökuntaa ja jokaista lajittelijaa. Meillä on yhteinen tavoite – kierrättää puhdas ja elinkelpoinen maapallo seuraaville sukupolville.

Juha-Heikki Tanskanen
Toimitusjohtaja

Lue lisää

Vuosikertomus 2021

Lähes 60 000 tonnia kierrätettäväksi kerättyä pakkausjätettä, entistä kustannustehokkaampaa ja laadukkaampaa toimintaa sekä yli 4600…

Vuosikertomus 2020

Tuloksellista jätelakiedunvalvontaa, entistä kustannustehokkaampaa pakkauskeräystoimintaa, 58 mediatiedotetta ja lähes 20 000 vastattua neuvontapuhelua. Ringin vuosi…

Vuosikertomus 2019

Hedelmällistä edunvalvontaa, 50 000 tonnia kerättyä pakkausjätettä, miljoonia suomalaisia tavoittanut kuluttajakampanja sekä 100 uutta asiakasyritystä.