Tilinpäätös 2018

Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 14,9 miljoonaa euroa (2017: 15,2 M€). Tulos oli 3 104 euroa (liiketulos ennen rahoituseriä ja veroja) (2017282482 euroa). Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 5,9 miljoona euroa (20175,6 M€). 

Tilikauden tappio oli -4 675 euroa (2017: 203 864 euroa). Vuonna 2018 Ringin asiakasmaksuja alennettiin 0,56 miljoonaa euroa. Alennus huomioidaan vuoden 2019 asiakas­maksu­laskutuksessa.

Lue lisää

Vuosikertomus 2019

Mitä Ringissä tapahtui viime vuonna? Vuosikertomuksessamme kerromme tärkeimmistä tapahtumista pakkauskierrätyksessä ja merkittävimmät avainluvut. Lataa…

Vuosikertomus 2018

Mitä Ringissä tapahtui vuonna 2018? Vuosikertomuksessamme kerromme tärkeimmistä tapahtumista pakkauskierrätyksessä ja merkittävimmät avainluvut.

Tehokkaasti kohti kiertotaloutta

Kesällä 2018 hyväksyttiin EU:n kiertotalouspakettiin kuuluvat uudistukset jäte- sekä pakkaus- ja pakkausjätedirektiiveihin, jotka kiristävät…