Tuottaja­vastuun kokonais­kustannukset yrityksille pienenivät vuonna 2019

Pakkausten tuottajavastuusta yrityksille koituvat kustannukset pienenivät jo toista vuotta peräkkäin – arvion mukaan tänä vuonna noin seitsemän prosenttia.

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy on palveluyhtiö, jonka tavoitteena on tuottajayhteisöjen sille siirtämien tehtävien tehokas hoitaminen. Voittoa tavoittelemattomana yrityksenä osinkoa ei jaeta. Ringin toiminta rahoitetaan liittyneiden yritysten vuosimaksuilla ja tuottajayhteisöiltä laskutettavilla palvelumaksuilla.

Rinki kerää kierrätysmaksut

Tuottajayhteisöt päättävät vuosittain pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksunsa. Rinki kerää kierrätysmaksut tuottajavastuullisilta yrityksiltä ja tilittää ne lyhentämättöminä tuottajayhteisöille. Pakkausmateriaalien kierrätysmaksuihin vaikuttavat erityisesti keräys- ja kierrätysjärjestelmän kustannukset.

Rinki ja tuottajayhteisöt järjestävät pakkausten keräyksen ja kierrätyksen siten, että EU:n ja Suomen lainsäädännön asettamat tavoitteet pakkausten kierrätykselle saavutetaan Suomessa.

Ringin asiakasmaksua alennettiin

Yritys hoitaa vaivattomimmin pakkaustensa tuottajavastuun, kun se tekee Ringin hallinnoiman sopimuksen tuottajayhteisöjen kanssa. Maksuilla katetaan muun muassa pakkausjätteiden keräyksen ja kierrätyksen, pakkaustilastoinnin, asiakasneuvonnan ja tiedottamisen kustannukset.

Lasin, muovin ja joidenkin paperikuitujen kierrätysmaksumaksuja alennettiin vuodelle 2019. Metallipakkausten kierrätysmaksu pysyi entisellään ja puupakkausten nousi hieman. Myös Ringin asiakasmaksua alennettiin.

Yksi syy maksujen alenemiseen on se, että tuottajavastuun laajenemisen aiheuttama siirtymävaihe on ohi. Rinki on pystynyt yhdessä tuottajayhteisöjen kanssa luomaan varsin tehokkaan järjestelmän kuluttajapakkausten keräämiseen.

Keräyslogistiikan optimointi vaatii kuitenkin jatkuvaa laadun ja kustannusten hallintaa. Myös EU:n kierrätysvaatimusten kiristyminen ja mahdolliset muut lainsäädäntömuutokset tuottavat lisätyötä ja -kustannuksia.

On tärkeää, että kaikki tuottajavastuulliset yritykset ovat mukana Ringissä ja hoitavat omat velvoitteensa osallistumalla kustannuksiin. Ringin asiakasyritysten toivotaankin edellyttävän yhteistyökumppaneiltaan osoitusta pakkausten tuottajavastuun hoitamisesta.

Lue lisää

Vuosikertomus 2020

Tuloksellista jätelakiedunvalvontaa, entistä kustannustehokkaampaa pakkauskeräystoimintaa, 58 mediatiedotetta ja lähes 20 000 vastattua neuvontapuhelua. Ringin vuosi…

Vuosikertomus 2019

Hedelmällistä edunvalvontaa, 50 000 tonnia kerättyä pakkausjätettä, miljoonia suomalaisia tavoittanut kuluttajakampanja sekä 100 uutta asiakasyritystä.

Vuosikertomus 2018

Mitä Ringissä tapahtui vuonna 2018? Vuosikertomuksessamme kerromme tärkeimmistä tapahtumista pakkauskierrätyksessä ja merkittävimmät avainluvut.