21.12.17

EU:n kiertotalouspaketti tiukentaa pakkausjätteiden kierrätystavoitteita

EU:n jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet 17.12.2017 yhteisymmärrykseen kuuden jätealan direktiivin muuttamisesta. Direktiivit tulevat voimaan todennäköisesti kesällä 2018 ja niiden sisältö tarkentuu vielä. Pakkausalan kannalta merkittävää on se, että pakkausjätteiden kierrätystavoitteet tiukentuvat.

Pakkausten kierrätystavoitteita nostetaan nykyisestä selvästi. Samaan aikaan kierrätysasteen laskentaa muutetaan siten, että eri vaiheissa syntyvät lajittelurejektit vähennetään kierrätetystä jätemäärästä. Laskentatavan muutos käytännössä kiristää kierrätystavoitteita edelleen. Uudet tavoitteet edellyttävät erityisesti muovi- ja puupakkausten kierrätyksen lisäämistä nykyisestä huomattavasti. Ensimmäiset uudet tavoitteet tulevat voimaan vuonna 2025.

Pakkausjätteiden kierrätystavoitteet EU:n direktiivin muutoksen mukaan:

PakkausjätteetNykyinen tavoite Uusi tavoite 2025 Uusi tavoite 2030
Kokonaistavoite556570
Muovi22,55055
Puu152530
Rautametallit507080
Alumiini5060
Lasi607075
Paperi ja kartonki607585

15 %-yksikön poikkeamismahdollisuus joko yhdestä tai jaettuna kahden tavoitteen kesken, kierrätysaste ei kuitenkaan saa jäädä alle 30 %, eikä lasilla ja paperi/kartongilla alle 60 % (eli alle 2008 tavoitteen). Kokonaiskierrätystavoitteesta ei ole poikkeamismahdollisuutta.

Kierrätystavoitteiden kiristämisen lisäksi pakkaustuottajien kannalta merkittäviä päätöksiä ovat mm. seuraavat:

  • Pakollinen tuottajavastuu pakkauksille vuodesta 2025.
  • Pakkausjätteen kierrätystavoitteisiin ei sisällytetä pakkausjätteen uudelleenkäytön valmistelua, mutta puulavojen korjaus voidaan kuitenkin ottaa huomioon tavoitteissa.
  • Kuluttajapakkausten uudelleenkäytöstä voidaan saada enintään 5 %-yksikön suuruinen hyvitys pakkausjätteen kierrätystavoitteissa; hyvitys lasketaan ensimmäistä kertaa markkinoille saatettujen uudelleenkäytettävien pakkausten määrästä.
  • Tuottajavastuun vähimmäisvaatimuksissa edellytetään tuottajan täyttä kustannusvastuuta, mutta siitä voidaan poiketa nykyisten kansallisten tuottajavastuujärjestelmien osalta edellyttäen, että tuottaja vastaa yli puolesta jätehuoltokustannuksista; uusille järjestelmille tuottajan kustannusvastuuosuus on 80 %.
  • Kierrätystavoitteiden laskentamenetelmä neuvoston ehdotuksen mukaan: edeltävissä käsittelyvaiheissa syntyviä lajittelurejektejä (joita ei kierrätetä) ei lasketa mukaan kierrätettyyn jätemäärään, jätteen määrä mitataan ensisijaisesti syötöstä lopulliseen kierrätysprosessiin, mutta tarvittaessa voidaan myös  mitata lajittelulaitoksen jälkeen, jolloin myöhemmissä käsittelyvaiheissa syntyvien lajittelurejektien määrä  vähennettävä laskennallisesti; keskimääräisten rejektiosuuksien käyttö hyväksytään.

Lisätietoa:

Juha-Heikki Tanskanen
toimitusjohtaja, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
puh. 0400 814 243, juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi

Ympäristöministeriön tiedote:
Jätedirektiiveistä alustava sopu EU:ssa ─ uusia kunnianhimoisia kierrätystavoitteita jätteille