03.07.15

HSY:n kierrätyspisteet osaksi RINKI Oy:n ekopisteverkostoa

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (aikaisemmin Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ovat 29.6.2015 sopineet yhteistyöstä pakkausjätteiden keräyksen järjestämisestä HSY:n toimialueella pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. HSY:n 133 kierrätyspistettä liitetään osaksi RINKI Oy:n ekopisteverkostoa 1.1.2016 alkaen. Kaikissa pisteissä kerätään lasipakkauksia, pahvi- ja kartonkipakkauksia, kuten maito- ja mehupurkkeja ja pienmetallia eli muun muassa metallipurkkeja. Lisäksi 40 pisteessä käynnistyy vuodenvaihteessa muovipakkausjätteen keräys. Paperin ja vaatteiden keräys HSY:n kierrätyspisteissä jatkuu nykyisellä tavalla.

HSY vuokraa kierrätyspisteidensä pakkausjätteille tarkoitetut astiapaikat ja astiat RINKI Oy:lle. HSY vastaa pisteisiin liittyvästä asiakaspalvelusta sekä keräyspisteiden siisteydestä ja kunnossapidosta. Vastaisuudessakin asukkaat voivat kysellä kierrätyspisteistä HSY:ltä. RINKI Oy huolehtii ja vastaa asukkaiden lajitteluneuvonnasta sekä astioiden tyhjentämisestä.

Muovipakkausjätteen keräys kierrätyspisteissä alkaa ensi vuonna

Kierrätyspisteverkosto säilyy edelleen kattavana pääkaupunkiseudulla. Lajittelumahdollisuudet paranevat, kun 40 pisteessä aloitetaan muovin keräys. Lasin lajittelu helpottuu, kun ensi vuoden alusta alkaen värilliset ja värittömät lasipullot ja -purkit voi kierrätyspisteissäkin laittaa samaan astiaan, koska ne lajitellaan erilleen pakkauslasin käsittelylaitoksella. Tämä myös vähentää keräystyötä ja kustannuksia.

RINKI Oy:n ja HSY:n sopimus on seurausta viime kesänä voimaan tulleesta pakkausasetuksesta, jonka myötä vastuu kuluttajapakkausten kierrätyksestä ja keräämisestä siirtyi pakkausten tuottajille eli kaupalle ja teollisuudelle. Pakkausten tuottajien on kerättävä koko Suomen alueella pahvi- ja kartonki-, metalli- ja lasipakkauksia vähintään 1 850 pisteessä ja muovipakkauksia 500 pisteessä. Keräysverkoston toiminta alkaa tammikuun 2016 alusta.

RINKI Oy toteuttaa pakkausalan tuottajayhteisöjen toimeksiannon mukaisen, kuluttajia hyvin palvelevan ja tehokkaan RINKI-ekopisteverkoston koko Suomeen. Tavoitteena on, että verkostosta tulee yhtenäinen ja valtakunnallinen. Myös lajitteluohjeet ovat valtakunnalliset. Kaikkiin RINKI-ekopisteisiin voi palauttaa vähintään kuitu- eli pahvi- ja kartonkipakkauksia, lasi- ja metallipakkauksia sekä 500 pisteeseen myös muovipakkauksia. Lisäksi muiden toimijoiden kanssa pyritään siihen, että samoissa pisteissä voitaisiin vastaanottaa myös paperia ja vaatteita. Kauppareissun yhteydessä voi siis RINKI-ekopisteisiin tuoda useita eri materiaaleja kätevästi kierrätettäväksi.

Lisätietoja:

Juha-Heikki Tanskanen, puh. 0400 814 243
toimitusjohtaja
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy

Raimo Inkinen, puh. 045 635 7741
toimitusjohtaja
HSY

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy (aiemmin Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy) on voittoa tavoittelematon, Suomen teollisuuden ja kaupan vuonna 1997 perustama ja omistama palveluyhtiö. Yrityksille tuotamme tehokkaita ja kestäviä ratkaisuja pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Kuluttajille tarjoamme 1.1.2016 alkaen RINKI-ekopisteverkoston pakkausten keräykseen ja lasipakkausjätteen kierrätykseen. RINKIin on liittynyt noin 5 000 yritystä, jotka kantavat lakisääteisen tuottajavastuunsa myös Suomen markkinoille päätyvien pakkaustensa osalta. Yritysten rahoittaman kustannustehokkaan tuottajavastuujärjestelmän ansiosta vain pieni osa pakkausten kokonaiskäytöstä jää hyödyntämättä. www.pyr.fi (Uusi sivusto lokakuussa 2015: www.rinkiin.fi)

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on kuntayhtymä, joka tuottaa vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. HSY auttaa asukkaita toimimaan paremman ympäristön puolesta.