02.10.17

Pakkausten kierrätysmaksut sekä RINKI Oy:n liittymis- ja asiakasmaksut vuonna 2018

Pakkausten kierrätysmaksut

Pakkausalan tuottajayhteisöt ovat päättäneet pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksunsa vuodelle 2018.

Yrityksen kierrätysmaksulasku pohjautuu materiaalikohtaiseen hinnastoon sekä yrityksen edellisenä vuonna markkinoille laskemiin pakkaustonneihin. Vuoden 2017 pakkausmäärät ilmoitetaan RINKI Oy:lle helmikuun 2018 loppuun mennessä. Rinki lähettää yrityksille tammikuussa pakkaustietojen ilmoituslomakkeen sähköpostitse.

Mikäli yrityksen materiaalikohtainen kierrätysmaksulasku on yli 10 000 euroa, Rinki laskuttaa sen kahdessa yhtä suuressa erässä siten, että toinen erä laskutetaan neljä kuukautta myöhemmin kuin ensimmäinen erä, kuitenkin viimeistään lokakuussa 2018. Minimilasku on 20 euroa.

MATERIAALI 20172018
€/1000 kg *€/1000 kg *
Aaltopahvipakkaukset kuluttajille9,509,50
Aaltopahvipakkaukset yrityksille9,509,50
Teollisuuskääreet ja säkit17,5014,50
Teollisuushylsyt17,5014,50
Kartonki- ja paperipakkaukset54,0052,00
Nestekartonkipakkaukset96,0096,00
Muovipakkaukset kuluttajille61,0035,00
Muovipakkaukset yrityksille35,0035,00
Alumiinipakkaukset kuluttajille185,00130,00
Alumiinipakkaukset yrityksille40,0028,00
Tinapeltipakkaukset kuluttajille199,00130,00
Tinapeltipakkaukset yrityksille40,0028,00
Teräspakkaukset40,0028,00
Pantittomat lasipakkaukset135,00112,00
FIN- ja EUR-lavat, vuokralavat, kaapelikelat0,850,95
Muut puulavat ja muut puupakkaukset0,851,25

*) Maksuihin lisätään arvonlisävero.

Pakkaukset kuluttajille ovat tuotteiden pakkauksia, jotka on tarkoitettu päätymään kuluttajille tai kotitalouksiin, esimerkiksi vähittäismyyntipakkaukset.

Pakkaukset yrityksille ovat tuotteiden pakkauksia, jotka on tarkoitettu käytettäviksi vain teollisuuden tai yritysten välisessä kaupassa yksikkö- ja kuljetuspakkauksina sekä teollisuuden ja kaupan välisissä kuljetuksissa. Myös pakkaukset, joita käytetään tuotteiden esillepanoon kaupassa, ovat yrityspakkauksia.

Liittymis- ja asiakasmaksut

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hallitus on päättänyt Ringin liittymis- ja asiakasmaksuista vuodelle 2018.

Entisen vuosimaksun korvaa asiakasmaksu. Tämä liittyy vuoden alusta voimaan tuleviin muutoksiin asiakassopimusten ehdoissa.

Vuosimaksu on ollut yrityksen liikevaihdon perusteella porrastettu kiinteä euromäärä. Uusi asiakasmaksu laskutetaan yrityksen edellisenä vuonna markkinoille laskemien pakkaustonnien perusteella. Asiakasmaksulle (€/tonni) asetetaan vuosittainen minimi ja maksimi (€/vuosi). Yritysten työmäärä kevenee, kun liikevaihtotietoja ei enää tarvitse ilmoittaa Ringille.

MaksuMaksun suuruus *Yksikkö
Asiakasmaksu2€/1000 kg
Asiakasmaksu vähintään330€/vuosi/sopimus
Asiakasmaksu enintään4 500€/vuosi/sopimus
Liittymismaksu0€/sopimus

*) Maksuihin lisätään arvonlisävero.

Myöhästymismaksut

Yrityksiltä, jotka palauttavat pakkaustietojen ilmoituslomakkeen viimeisen palautuspäivän (28.2.2018) jälkeen, Rinki laskuttaa myöhästyneiden tietojen käsittelymaksun. RINKI Oy:n hallitus on päättänyt, että maksun suuruus vuonna 2018 on 300 euroa/alkanut myöhästynyt kuukausi.

Yrityksille, jotka eivät palauta pakkaustietojen ilmoituslomaketta elokuun 2018 loppuun mennessä, Rinki lähettää 80 000 euron suuruisen arviolaskun.

Lisätietoja:

Materiaalikohtaiset kierrätysmaksut:

Mepak-Kierrätys Oy (metallipakkaukset)
Tapani Sievänen, sievanen.tapani@mepak.fi, puh. 040 544 6899

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (puupakkaukset)
Jukka Ala-Viikari, jukka.ala-viikari@puupakkauskierratys.fi, puh. 0400 802 896

Suomen Keräyslasiyhdistys ry (lasipakkaukset)
Sari Hedayet, info@kerayslasiyhdistys.fi, puh. 050 367 9667

Suomen Kuitukierrätys Oy (kuitupakkaukset)
Juha-Pekka Salmi, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi, puh. 050 329 6211
Eija Jokela, eija.jokela@aaltopahvi.fi, puh. 040 723 7992

Suomen Uusiomuovi Oy (muovipakkaukset)
Vesa Soini, vesa.soini@uusiomuovi.fi, puh. 050 382 0644
Peter Rasmussen, peter.rasmussen@uusiomuovi.fi, puh. 050 434 5827

RINKI Oy:n liittymis- ja asiakasmaksut:

Asiakaspalvelu yrityksille, info@rinkiin.fi, puh. 09 6162 3500