01.10.20

Pakkausten tuottajavastuun maksut vuonna 2021

Pakkausten kierrätysmaksut 2021

Pakkausalan tuottajayhteisöt ovat päättäneet pakkausmateriaalikohtaiset kierrätysmaksunsa vuodelle 2021.


*) Maksuihin lisätään arvonlisävero.


Pakkaukset kuluttajille
  ovat tuotteiden pakkauksia, jotka päätyvät tai voivat päätyä kuluttajille tai kotitalouksiin, esimerkiksi kuluttajatuotteiden myyntipakkaukset sekä osa ryhmä- ja kuljetuspakkauksista.

Pakkaukset yrityksille  ovat tuotteiden pakkauksia, jotka päätyvät tuotteiden mukana yrityksiin.

 

Yrityksen kierrätysmaksulaskutus perustuu materiaalikohtaiseen hinnastoon sekä yrityksen edellisenä vuonna käyttämiin pakkausmääriin. Vuoden 2020 pakkausmäärät ilmoitetaan RINKI Oy:lle viimeistään 28.2.2021.

Mikäli yrityksen materiaaliryhmäkohtainen kierrätysmaksu on yli 10 000 euroa, Rinki laskuttaa sen kahdessa yhtä suuressa erässä siten, että jälkimmäinen niistä erääntyy 120 päivän kuluttua laskun päivämäärästä, mutta kuitenkin viimeistään 31.10.

 

Liittymis- ja asiakasmaksut 2021

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hallitus on päättänyt Ringin liittymis- ja asiakasmaksuista vuodelle 2021.

*) Maksuihin lisätään arvonlisävero.

Asiakasmaksulaskutus perustuu hinnastoon ja yrityksen edellisenä vuonna käyttämiin pakkausmääriin. Asiakasmaksulaskutukselle (€/tonni) on asetettu vuosittainen minimi ja maksimi (€/vuosi/sopimus).

 

Pakkaustietojen viivästymismaksu ja arvioperusteinen lasku

Sopimusehtojen mukaan asiakasyrityksen on ilmoitettava vuosittain RINKI Oy:lle ne pakkausmateriaalit ja -määrät, jotka yritys on käyttänyt markkinoille toimittamiensa tuotteiden pakkaamiseen tai jotka se on tuonut maahan tuotteidensa mukana. Vuoden 2020 pakkaustiedot on ilmoitettava 28.2.2021 mennessä.

Pakkaustietojen ilmoittaminen on tuottajavastuujärjestelmän toimivuuden kannalta erittäin olennaista, koska se vaikuttaa suoraan järjestelmän rahoitukseen, laskutukseen ja toimintaan. Mikäli yritys palauttaa vuoden 2020 tiedot 28.2.2021 jälkeen, RINKI Oy perii pakkaustietojen viivästymismaksun. Maksu on 200 euroa (+ arvonlisävero) per alkanut myöhästynyt kuukausi ja se peritään enintään kolmelta kuukaudelta.

Mikäli yritys ei ole palauttanut vuoden 2020 pakkaustietoja toukokuun 2021 loppuun mennessä, RINKI Oy laskuttaa edellä mainitun viivästymislaskun lisäksi arvioperusteisen laskun. Lasku pohjautuu RINKI Oy:n käytössä oleviin pakkaustietoihin.

 

Lisätietoja:

Materiaalikohtaiset kierrätysmaksut:


Mepak-Kierrätys Oy (metallipakkaukset)

Satu Estakari, satu.estakari@mepak.fi, puh. 046 920 9700

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy (puupakkaukset)
Jukka Ala-Viikari, jukka.ala-viikari@puupakkauskierratys.fi, puh. 0400 802 896

Suomen Keräyslasiyhdistys ry (lasipakkaukset)
Juha-Heikki Tanskanen, juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi, puh. 0400 814 243

Suomen Kuitukierrätys Oy (kuitupakkaukset)
Juha-Pekka Salmi, juha-pekka.salmi@kuitukierratys.fi, puh. 050 329 6211
Eija Jokela, eija.jokela@kuitukierratys.fi, puh. 040 723 7992

Suomen Uusiomuovi Oy (muovipakkaukset)
Vesa Soini, vesa.soini@uusiomuovi.fi, puh. 050 382 0644
Peter Rasmussen, peter.rasmussen@uusiomuovi.fi, puh. 050 434 5827

 

 

RINKI Oy:n liittymis- ja asiakasmaksut:
Juha-Heikki Tanskanen, juha-heikki.tanskanen@rinkiin.fi, puh. 0400 814 243
Asiakaspalvelu yrityksille, info@rinkiin.fi, puh. 09 6162 3500