03.05.18

Ringin vuosikertomus 2017 julkaistu

Ringissä panostettiin vuonna 2017 erityisesti kuluttajapakkausten keräyksen tehokkuuden lisäämiseen ja toimintaprosessien kehittämiseen. Näissä saavutettiin hyviä tuloksia. Esimerkiksi pilottina alkanut keräyssäiliöiden punnitus päätettiin laajentaa koko Suomeen. Punnituksista kerätyn datan avulla Rinki voi toimia entistä suunnitelmallisemmin, kustannustehokkaammin ja ylläpitää toiminnan laatua. Rinki-ekopisteverkosto vakiinnutti asemansa kuluttajien keskeisenä kierrätyskanavana. Pakkausmateriaalien lajittelua, keräystä ja kierrätystä Rinki teki tutummaksi kotitalouksille ensimmäisellä valtakunnallisella viestintäkampanjallaan.

Pitkään odotetussa EU:n kiertotalouspaketissa saatiin aikaan kompromissiratkaisu 18.12.2017. Rinki pyrki vaikuttamaan paketin sisältöön niin, että pakkausten uudelleenkäyttöä ja kierrätystä voidaan kehittää Suomessa kustannustehokkaasti. Uusi lainsäädäntö tuo erityisesti muovi- ja puupakkauksille haastavat kierrätystavoitteet.

Ringin katsaus vuoteen 2017 on julkaistu verkossa: rinkiin.fi/vuosikertomus17. Sivuilla Rinki kertoo viime vuoden haasteista, saavutuksista ja avainluvuista.