22.03.17

Rinki-ekopisteiden siivoukset kilpailutetaan

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy kilpailuttaa noin 800 ekopisteen siivouksen ja kunnossapidon. Urakka-aika on 1.9.2017–31.12.2018.

Tarjouskilpailun kohteena olevat ekopisteet sijoittuvat 15 urakka-alueelle. Tarjoajan tulee tarjota vähintään yhden urakka-alueen kaikkien tarjouskilpailun kohteena olevien ekopisteiden siivous urakkaohjelmassa esitetyn mukaisesti. Tarjoaja voi myös tarjota useamman urakka-alueen siivouksen ja esittää vaihtoehtoisia tai sidottuja tarjouksia.

Tarjousten viimeinen jättöpäivä on 20.4.2017.

Lisätietoja ja kilpailutusasiakirjat:

operatiivinen johtaja Pia Vilenius, puh. 040 413 6340, etunimi.sukunimi@rinkiin.fi