08.03.16

Rinki-ekopisteverkosto kasvaa vauhdilla

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy rakentaa koko Suomen kattavaa Rinki-ekopisteverkostoa tuottajien ja pakkausalan tuottajayhteisöjen puolesta. Kokonaisuudessaan verkosto valmistuu 31.7.2016 mennessä. Vähintään 1 850 pistettä tulee kartonki- ja lasipakkausten sekä metallin keräykseen. Lisäksi vähintään 500 pisteessä tullaan keräämään muovipakkauksia.  Kokonaan uusia keräyspisteitä verkostoon tulee noin 400. Niihin tarvitaan muun muassa sijoituspaikkaluvat kuntien viranomaisilta. Nyt on avattu 1 450 pistettä, muovipakkauksia kerätään jo noin 200 pisteessä. Avatut pisteet on julkaistu osoitteessa Rinkiin.fi/rinki-ekopisteet. Listaa päivitetään sitä mukaa, kun uusia pisteitä avataan.

Tavoitteena siistit pisteet – jokainen voi vaikuttaa

Rinki-ekopisteet aloittivat toimintansa vuoden vaihteessa. Alkuvaiheessa tyhjennysvälien tiheys on perustunut arvioihin. Pisteiden suosio on suuri, mikä on hyvä asia. Jotkut säiliöt ovat kuitenkin täyttyneet pikavauhtia.

Toimitamme pisteisiimme koko ajan uusia suurempia säiliöitä. Monessa paikassa ne ovatkin jo käytössä. Kunnes uudet säilöt on toimitettu, pisteissä käytetään vanhoja keräysvälineitä, jotka ovat joissain paikoissa olleet tarpeeseen nähden aivan liian pieniä. Ne täyttyvät erittäin nopeasti.

Säädämme säiliöiden tyhjennysrytmejä koko ajan, kun saamme kokemusta kunkin pisteen tyhjennystarpeesta. Haemme kaikkien kannalta parasta ratkaisua. Liian tiheä tyhjennysrytmi ei ole hyvä asia, sillä se kasvattaa nopeasti keräyskustannuksia. Loppujen lopuksi kustannusten kasvu siirtyy kuitenkin kuluttajien maksettavaksi tuotteiden hinnoissa. On siis kuluttajienkin etu, että järjestelmä toimii kustannustehokkaasti. Liian tiheä tyhjennysrytmi ei ole ympäristönkään kannalta hyvä asia, sillä se tarkoittaa turhaa ajoa.

Kun astiamäärä ja tyhjennysmäärä saadaan optimaaliseksi, pisteiden ylitäyttymisestä johtuvaa roskaantumista tapahtuu enää harvoin. Kokonaan ekopisteiden roskaantumista ei ole mahdollista estää, koska keräysvälineiden täyttyminen ei ole säännöllistä. Myös pisteen käyttäjällä on vastuu sen siistinä pysymisestä. Pisteen roskaantuminen on usein ketjureaktio: Jos joku ei laita pahvilaatikkoa säiliöön, vaan heittää sen maahan, muutkin kävijät toimivat helposti samoin. Tämän seurauksena piste roskaantuu. On kaikkien etu, että pisteet toimivat hyvin ja pysyvät siisteinä. Jokaisen panos on tärkeä: Jos astia on täynnä, ilmoitathan siitä heti meille. Älä jätä pakkausmateriaalia pisteiden viereen tai heitä roskia maahan!

Kuluttajien palautteet ovat meille tärkeitä. Niiden avulla pystymme kehittämään järjestelmää edelleen. Palautetta voi lähettää sähköisen lomakkeen välityksellä osoitteessa Rinkiin.fi/ekopistepalaute. Sen kautta tieto esimerkiksi pisteen siivouksesta tai tyhjennystarpeesta välittyy nopeasti suoraan kuljettajille. Lisäksi asiakaspalvelumme kotitalouksille vastaa kysymyksiin ja ottaa palautetta vastaan maksuttomassa numerossa 0800 133 888.

Muovipakkausten keräyspisteet – uusia avataan joka viikko

Muovipakkausten keräyspisteitä perustetaan lisää sitä mukaa, kun kaupoilta saadaan lupa keräysvälineiden sijoittamiselle ja uusia pisteitä saadaan avattua. Yli 100 pisteessä muovipakkaukset kerätään logistisesti tehokkailla puristimilla. Puristimien vaatimia sähkötöitä on kuitenkin vaikea tehdä talviaikaan. Suuri osa puristinten asennustöistä on tästä johtuen siirretty keväälle ja kesälle, kun routa on sulanut. Pakkausmuovien keräyspisteitä avautuu lisää joka viikko. Tiedotamme uusista keräyspisteistä Facebook-sivustollamme Facebook.com/Rinkikierratys. Kaikki pisteemme avautuvat heinäkuun loppuun mennessä.

Kuluttajapakkauskeräys tuottajien ja kuntien yhteinen asia

Kuluttajapakkausten keräyksen muutoksen taustalla on jätelain ja pakkausasetuksen muutos, joka siirsi aiemmin kuntien vastuulla olleen kuluttajapakkausten keräyksen tuottajien vastuulle. Pakkausasetuksessa on määritelty myös tuottajien vastuulla olevien keräyspisteiden vähimmäismäärät sekä yksityiskohtia niiden sijoitteluun liittyvistä määräyksistä.

Valtakunnallisen Rinki-ekopisteverkoston rakentamiselle jäi aikaa alle 18 kuukautta pakkausasetuksen valmistumisen jälkeen. Pisteiden perustaminen sekä keräysvälineiden ja tyhjennysten suunnittelu ja kilpailutus on ollut vaativa prosessi. Vastaavaa valtakunnallista kilpailutusta ei ole tehty Suomessa koskaan näin laajassa mittakaavassa. 1 850 Rinki-ekopisteeseen esimerkiksi tarvitaan noin 10 000 keräyssäiliötä. Keräysvälineiden tyhjennykset saatiin kuitenkin toimimaan heti vuoden alusta alkaen.

Osa Ringin pisteistä on kuntien vanhoja ekopisteitä, joiden hoito on siirtynyt Ringille. Osa pisteistä taas on kokonaan uusia, jotka avautuvat heinäkuun loppuun mennessä. Jokaisessa Ringin pisteessä kerätään vähintään kartonki- ja lasipakkauksia sekä metallia, lisäksi useassa kerätään muovipakkauksia. Monilla paikkakunnilla pakkausten kierrätysmahdollisuus laajenee, kun aiemmin on saatettu kerätä vain yhtä tai kahta materiaalia.

Lainsäädännön mukaan kunnat voivat halutessaan täydentää Ringin järjestämää keräystä omissa ekopisteissään sekä tarjota muita kuntalaisten haluamia palveluja, esimerkiksi keräystä kiinteistöiltä. Tämä on kuitenkin jokaisen kunnan oma päätös. Jos kunta ei järjestä pakkausten keräystä kiinteistöiltä, voivat kotitaloudet ostaa vastaavan palvelun yksityisiltä kuljetusyrityksiltä.

Rinki ei voi poistaa eikä säilyttää kunnan pakkauskeräystä, vaan se on jokaisen kunnan oma päätös. Jos kunnan pisteitä poistuu, jatkossa pakkaukset voi palauttaa Rinki-ekopisteisiin. Ringin pisteet sijoitetaan niin, että ne ovat mahdollisimman monen kuluttajan saavutettavissa, esimerkiksi kauppojen yhteydessä. Lisäksi Suomen kokonaistavoite pakkausten kierrätyksessä tulee täyttyä.

Tehdään yhdessä järjestelmästä toimiva. Jokaisen panos tärkeä. Kiitos kun autat meitä kierrättämään!