10.01.20

Rinki kilpailuttaa kuljetuksiaan vuosille 2020-2023

Tarjouspyyntö koskee kotitalouksien kartonki- ja pantittoman lasipakkausjätteen, kodin pienmetallin ja muovipakkausjätteen keräystä ja kuljetusta Rinki-ekopisteistä tarjouspyynnössä esitettyihin terminaaleihin ja/tai vastaanottopaikkoihin urakkaohjelmassa ja sen liitteissä tarkemmin kuvatulla tavalla seuraavilla alueilla:

  • Kartonkipakkausjätteen nostoperusteiset kuljetusurakat urakka-alueilla 01, 03, 04, 06, 09, 10 ja 11
  • Lasipakkaus- ja metallipakkausjätteen nostoperusteiset kuljetusurakat urakka-alueilla 01, 03, 06, 10 JA 11
  • Muovipakkausjätteen nostoperusteiset kuljetusurakat urakka-alueilla 01, 07, 08, 09 JA 10 sekä etukuormausurakat urakka-alueilla 01, 02, 03, 04 JA 06.
  • Muovipakkausjätteen puristinkuljetusurakat alueella b2 (Pohjois-Suomi)
    Tarkemmat tiedot tarjouspyynnön sisällöstä, ekopisteistä, keräilyvälineistä ja tyhjennysmääristä selviävät tarjousdokumenteista, jotka voi tilata sähköpostin välityksellä osoitteesta kpk@rinkiin.fi

 

Tarjoukset toimitetaan tarjouspyynnössä ilmoitetulle yhteyshenkilölle viimeistään perjantaina 28.2.2020 klo 14:00 (EET). Tarjousten on oltava voimassa vähintään 31.5.2020 saakka.

 

Lisätietoja antaa 19.2.2020 asti:

Pertti Tammivuori, puh. 0500 705 772, pertti.tammivuori@rinkiin.fi

Jari Koivunen, puh. 050 441 7285, jari.koivunen@rinkiin.fi

 

Liitteenä on päivittyvä Q&A-dokumentti, johon kootaan tarjouspyynnön pohjalta herääviä kysymyksiä ja vastauksia.
Q&A: Rinki kilpailuttaa kuljetuspalveluja 20.2.2020