20.05.20

Rinki kilpailuttaa siivouksen- ja kunnossapidon ekopisteillään

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy järjestää kuluttajapakkausten keräyksen 1850 ekopisteellään koko Suomessa. Ekopisteet sijaitsevat monesti erittäin näkyvillä paikoilla, joten niiden siisteyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tärkein tapa huolehtia niiden siisteydestä on tyhjentää astiat riittävän usein sekä hoitaa ekopisteiden siivous- ja kunnossapitotyöt säännöllisesti ja suunnitelmallisesti.

 

Nyt järjestettävä kilpailutus koskee n. 1100 ekopistettä eri puolilla Suomea. Suomi on tässä kilpailutuksessa jaettu 31 erilliseen osa-alueeseen, joihin Rinki pyytää tarjouksen ekopisteiden siivousurakasta. Urakka ja urakka-alueet ovat tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteinä olevissa urakkaohjelmassa sekä kohdeluettelossa.

 

Rinki kilpailuttaa ekopisteidensä siivouksen siten, että uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2021. Urakat ovat kestoltaan 2 vuotta, mutta tilaaja voi halutessaan käyttää kahden vuoden optiota jatkaakseen urakkakautta. Urakoista laaditaan sopimus.

 

Tarjousdokumentit voi tilata osoitteesta kpk@rinkiin.fi

 

Tarjoukset on oltava perillä viimeistään 30.6.2020 tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla.

 

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset:

Harri Patana, Länsi- ja Pohjois-Suomi, puh. 050 910 3699

Jari Koivunen, Etelä- ja Itä-Suomi, puh. 050 441  7285