04.12.19

Rinki kilpailuttaa uudestaan ekopistepalveluja urakka-alueellaan 05

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy pyysi kesäkuussa 2019 tarjouksia eri urakka-alueilla koskien kotitalouksien kartonki-, lasi- ja metallipakkausjätteen erilliskeräystä ja kuljetusta RINKI-ekopisteiltä tarjouspyynnössä esitettyihin terminaaleihin ja/tai vastaanottopaikkoihin se mukaisesti kuin tarjouspyynnön liitteenä olleessa urakkaohjelmassa ja liitteissä oli tarkemmin kuvattu.

Urakka-alueella 05 (Satakunta) RINKI Oy sai tarjouksia, jotka eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Tällä tarjouspyynnöllä RINKI Oy kilpailuttaa urakka-alueen 05 uudestaan.

Tämä tarjouspyyntö koskee kotitalouksien kartonki-, lasi-, muovi- ja metallipakkausjätteen ekopistekeräyksen tuottamista urakka-alueella 05 mahdollisimman kustannustehokkaasti ja laatuvaatimukset täyttäen.

Tarjouksen jättöaika on viimeistään 15.1.2020 klo 14:00 mennessä.

Tarjousdokumentit voidaan pyytää sähköpostilla osoitteesta kpk@rinkiin.fi

Lisätietoja pyydetään kirjallisesti sähköpostitse pertti.tammivuori@rinkiin.fi viimeistään 31.12.2019 mennessä. Vastaukset lisätietopyyntöihin julkaistaan Tilaajan kotisivuilla viimeistään 2.1.2020.